Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Recep ne demek? Recep Ayı Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı Faziletleri...

Recep ne demek? Recep Ayı Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı Faziletleri...

Recep ayı, üç aylar diye bilinen mübarek aylardan biri... "Ayların Şâhı" Ramazan-ı Şerîf'e öncülük eden muhterem ve şerefli bir ay... Üç aylar, 2022 yılında Recep ayının ilk günü olan 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Bu ay ayrıca haram aylar arasındadır. Bu özel aylarda sağlığı müsait olanlar dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Peki, Recep Ne Demek? Recep Ayı Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı Faziletleri... 2022 recep ayı ne zaman? Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl oruç tutardı? Üç aylar ve içindeki kandillerin önemi... Üç aylarınız mübarek, amelleriniz makbul, dualarınız kabul olsun..

 • 1
 • 5
Recep Ne Demek?
Recep Ne Demek?

🔹Recep Ayı, gerek İslam'dan önce gerekse İslam'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Receb kelimesi sözlükte "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" anlamlarını ihtiva eden "recb" kökünden gelmektedir.

🔹Bu itibarla, Receb, kendisine hürmet edilen, saygı duyulan ve savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.

🔹Arapların cahiliyye dönemi olarak adlandırılan çağlarında bile bu aya hürmet edilir, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga gürültüleri, kılıç sesleri ve imdat çağrıları neredeyse hiç duyulmazdı. Bu sebeple onun bir adı Receb-i Esamm (İşitmeyen) diğer bir adı ise Receb-i Mudar'dır.

🔹Mudar, Kureyş kabilesinin mensup olduğu kolun adıdır; ve Kureyşliler tâ Hz. İbrahim'den beri saygı duyulduğuna inandıkları bu aya en çok sahip çıkan ve hürmet eden bir topluluktur.

Peygamberimizin Üç Aylar Duası

 • 2
 • 5
Recep ayı anlam ve önemi nedir?
Recep ayı anlam ve önemi nedir?

🔹Şanlı ecdadımız Osmanlılar, bu ayı Receb-i Şerîf olarak yazmakta ve anmaktadırlar. Zira bu ay, "Ayların Şâhı" Ramazan-ı Şerîf'e öncülük eden muhterem ve şerefli bir aydır; ayrıca o, "Şuhûr-i Selâse" denilen ve içinde birçok mübarek gecenin bulunduğu maneviyat dolu üç aylar mevsiminin ilk ayıdır.

🔹Sevgili Peygamberimiz (sav) ayet-i kerimelerde zaten öteden beri bilinir oldukları tek tek adları zikredilmeyen "haram ayları" isim isim zikrederek bunları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır. (Bkz. Buhârî, Meğâzî, 77; Müslim, Ḳasâme, 29).

Peygamberimiz üç aylar hakkında şöyle buyururlar:
"Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır"' Bu ayların başlangıcında Hz. Peygamberin şöyle dua ettiği de rivayetler arasında yer almaktadır.

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?

 • 3
 • 5
Recep ayı fazileti
Recep ayı fazileti

🔹Recep ayı faziletini ve müminler nezdindeki değerini belirleyen bir hadis-i şerif'te, Resul-i Ekrem Efendimizin Receb ayı geldiğinde şöyle dua ettiği aktarılmaktadır:

"Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve Şa'bân ve belliğnâ Ramadân"

"Allah'ım, Receb ve Şâban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır!" (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, Hilye, VI, 269)

🔹Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Allah'ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yokettiği kandiller geçididir. Melekî olduğu kadar, şeytanî özelliklere de sahip, günah işlemeye müsait olan insanın, günahlarından temizlenmesi için Üç Aylar bir fırsattır.

Üç Aylar Neden Önemli?

 • 4
 • 5
Üç aylar ve içindeki kandillerin önemi
Üç aylar ve içindeki kandillerin önemi

Üç aylar, kamerî aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu mübarek aylardan birincisi Recep'in manevî değerine, Kur'an-ı Kerim'de ve Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde işaret buyrulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Allah'ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı onikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin..."'

🔹Bu aylar, "başı rahmet esintileri, ortası mağfiret yağmurları ve sonu da cehennemden kurtuluş müjdelerinin yağdığı" maneviyat dolu bir mevsimin "haberci"leridir.

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları

🔹İçindeki kandiller de çıkılan bu maneviyat seferinde, Allah'a kulluk hususunda eksiklerimizi görüp telafi edeceğimiz, ihtiyaçlarımızı tespit ederek tedarikte bulunacağımız manevi istasyonlar gibidir…

🔹İlk durağımız Regâib Kandiline de bu gözle bakmak gerekir.

Regaip Kandili'nde ferdi ve toplumsal olarak yapılan güzel amellerimizin korunmasına ve devamlılığına gayret etmeli; ülkemiz, devletimiz, Islâm âlemi ve tüm insanlık için Allah'a dua etmeliyiz. Bu bilincin gelecek nesillerimize sağlıklı bir tarzda intikaline çalışmalı, az da olsa devamlı olan ibadetin daha faziletli olduğunu unutmamalıyız.

 • 5
 • 5
Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl oruç tutardı?
Peygamber Efendimiz üç aylarda nasıl oruç tutardı?

🔹 Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (SAV) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

🔹Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Kalbi temizleyen davranışlar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN