Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları! 3 ayların başlangıcı tesbihi...

Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları! 3 ayların başlangıcı tesbihi...

Arapça'da "on" manasına gelen Aşr, Kur'an-ı Kerim'in bir cemaat içinde sesli olarak okunan ve genellikle orta uzunluktaki on ayet kadar olan bölümlerine denir. Kur'an'ı öğrenme ve ezberleme çalışmasının onar âyetlik bölümler halinde yürütülmesiyle ilgili ilk uygulamanın Hz. Peygamber tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İslam dünyasına her yıl manevi iklimler getiren ve Ramazan ile sonlanan mübarek üç aylarda okuyabileceğiniz aşırları sizler için derledik. Üç Aylar Tesbihi Zikirleri Aşırları... Üç aylar tesbihi olarak ne çekilir? Bu ay hangi tesbihler faziletlidir? Üç aylarda hangi tesbihler ve zikirler nelerdir? Üç Aylar aşırları olarak hangi ayetler okunur? Üç ayların başlangıcı tesbihi...

 • 1
 • 11
En’am Suresi 151-153. Ayetler
En’am Suresi 151-153. Ayetler

◾ Aşr Arapça'da "on" demektir. Kur'an'ı öğrenme ve ezberleme çalışmasının onar âyetlik bölümler halinde yürütülmesiyle ilgili ilk uygulamanın Hz. Peygamber (sav) tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.

"Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti."

En'âm Suresi 153. Ayet

En'âm Suresi 153. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Aşrı Şerif'i dinlemek için tıklayın

Üç Aylar Neden Önemli?

📌 En'âm Suresi 153. Ayet Tefsiri

"Ayetin başındaki "Gelin, rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım" meâlindeki ifade muhatapların ilgisini, müteakip ifadelerdeki ilkeleri ihtiva eden yolun tek doğru ve izlenmesi zorunlu yol olduğu gerçeğine çekme gayesini gütmektedir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

 • 2
 • 11
Vâkıa Suresi 75-96. Ayetler
Vâkıa Suresi 75-96. Ayetler

Ebû Abdurrahman es-Sülemî'nin Hz. Osman, Abdullah b. Mes'ûd ve Übey b. Kâ'b'dan rivayet ettiği bir hadise göre Hz. Peygamber bu sahâbîlere âyetleri onar onar öğretmiş, sadece okumayı değil bu on âyetteki hükümleri de öğrenmedikçe diğer on âyetlik bölüme geçmelerine izin vermemiştir. (İbn Mücâhid, s. 69)

"Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır."

Vâkıa Suresi 77. Ayet

Vâkıa Suresi 77. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Aşrı Şerif'i dinlemek için tıklayın

Üç aylar orucu nasıl tutulur?

📌Vâkıa Suresi 77. Ayet Tefsiri

"İlk âyette "yıldızların yerleri" diye çevrilen tamlama müfessirlerce daha çok "yıldızların doğduğu veya battığı yerler, dolaştığı menziller yani yörüngeler" ve özellikle "kıyamet sırasında yıldızların düşeceği yerler" mânalarıyla açıklanmıştır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

 • 3
 • 11
Zümer Suresi 64-75 . Ayetler
Zümer Suresi 64-75 . Ayetler

◾ Kur'an'dan on ayet okumanın veya ezberlemenin faziletine dair hadisler de vardır. Geceleri on âyet okuyanın gafillerden sayılmayacağı (Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 326), Kehf sûresinin başından on âyet ezberleyenin deccâlden korunacağı (Müslim, "Müsâfirîn", 257) bu hadislerde işaret edilen hususlar arasındadır.

"Herkese yaptığının karşılığı tastamam ödenir; Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir."

Zümer Suresi 70 . Ayet

Zümer Suresi 70 . Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Aşrı Şerif'i dinlemek için tıklayın

📌Zümer Suresi 70 . Ayet Tefsiri

"Yönetim ve yargıda adalet bir ışık gibi herkese ulaşmalı, yargıyla alâkalı bilgi ve belgeler ortaya konmalı, şahitler dinlenmeli, kimsenin kimseye hakkı geçirilmeden herkesle ilgili doğru ve adaletli hüküm verilmeli ve nihayet herkes kendi seçimiyle yapıp ettiğinin karşılığını bulmalıdır."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

 • 4
 • 11
Bakara Suresi 180-185. Ayetler
Bakara Suresi 180-185. Ayetler

◾ Ayrıca Hz. Peygamber'in bir gece yarısı namaz için kalkıp önce Âl-i İmrân sûresinin son on âyetini okuduğu da rivayet edilmiştir (Buhârî, "Vuḍûʾ", 36). Muhtemelen bu fiilî ve kavlî sünnete uymak için mushaf yazımında sûreler onar âyetlik bölümlere ayrılmış, buna ta'şîr denmiştir.

"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Bakara Suresi 185. Ayet

Bakara Suresi 185. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Aşrı Şerif'i dinlemek için tıklayın

📌Bakara Suresi 185. Ayet Tefsiri

Önceki âyetlerde orucun farz kılındığı bildirilmiş, bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmış; yükümlüler, süre ve şekil bakımlarından yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış, güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların bulunduğu haber verilmişti.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

 • 5
 • 11
Furkân Suresi 61-77 Ayetler
Furkân Suresi 61-77 Ayetler

"Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan (Allah) mübarektir, cömerttir."

Furkân Suresi - 61. Ayet

Ta'şîre işaret etmek üzere de her on âyetlik bölümün sonuna aşr kelimesinin ilk harfi olan "ayın" konmuş, böylece bu harf bir aşrın bittiğini ve yeni bir aşrın başladığını gösteren bir işaret olmuştur. Bazı mushaflarda ise ayın harfi yerine veya ayınla birlikte aşır gülleri ve hatta değişik renkte âyet gülleri kullanılmıştır.

Furkân Suresi - 61. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Aşrı Şerif'i dinlemek için tıklayın

📌Furkân Suresi - 61. Ayet Tefsiri

"Yıldız kümeleri" diye çevirdiğimiz bürûc kelimesi, her ne kadar klasik tefsirlerde genellikle eski Grek astronomi-astrolojisinden gelen bilgiler ışığında yorumlanmışsa da (meselâ bk. Râzî, XXIV, 106; Kurtubî, X, 14; Şevkânî, III, 142; IV, 99), Kur'an'ın bu kavramını, modern astronominin verileri ışığında "yıldız kümeleri" veya "galaksiler" olarak anlamak gerekir. Eski tefsirlerde bürûc, "büyük yıldızlar" olarak da açıklanmıştır (bilgi için bk. Hicr 15/16. âyetin tefsiri).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN