Arama

Regaib Kandili ne demek? Regaip Kandili'nin önemi, anlamı ve fazileti

Regaip Kandili, 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç ayların gelmesiyle Müslümanlar Regaib Kandili ne demek sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir. Peki, Regaip Kandili'nin önemidir? Regaip Kandilinin fazileti nelerdir? Regaip Kandilinde ne yapılır?

  • 1
  • 8
Regaib nedir?
Regaib nedir?

18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaib Kandili'dir.

➡Arapça bir kelime olan "Regâib" "reğabe" kökünden türemiştir. Reğabe ise herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir.

➡ "Reğîb" kelimesi ise "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Çoğulu da "regâib"dir.

➡ Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi"dir.

➡ Kur'an-ı Kerim'de "Regaib" geçmese de kökeni olan "reğabe"den türetilen kelimeler sekiz yerde herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek manalarında kullanılır.

"Yerğabu" haliyle Bakara suresinin 130. ayetinde; "terğabûne" haliyle Nisa suresinin 127. ayetinde; "yerğabû" haliyle Tevbe suresinin 120. ayetinde; "rağıbûne" haliyle Tevbe suresinin 59. ayeti ve Kalem suresinin 32. ayetinde "râğıbün" haliyle Meryem suresinin 46. ayetinde; "rağaben" haliyle Enbiyâ suresinin 90. ayetine; "fe'rğab" haliyle İnşirah suresinin 8. ayetinde geçmektedir.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından sureleri okumak için tıklayın

Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir."

(Tevbe suresi, 36. ayet)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Tevbe suresini dinlemek için tıklayın

➡ Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde geçen haram aylar müfessirlere göre Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıdır.

➡ İnsanların güven içinde hac ibadetlerini yapabilmeleri için "haram aylar" ile ilgili hükümler Hz. İbrahim zamanında konuldu. Sonraki yıllarda halk bu hükümleri devam ettirdi. Cahiliye döneminde de Recep ayına önem verilirdi. Kabileler kendi aralarında sulh yaparak savaş ve baskını yasaklardı. İslam'dan sonra da bu aya gösterilen hürmet ve ehemmiyet devam etti.

  • 4
  • 8
REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
REGAİB KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz (sav) Recep ayı girdiği zaman:
"Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua ederdi.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/259)

➡ Hayatın her anı önemli olsa da kandiller, Müslümanlar için bir dönüm noktası hükmündedir.

➡ Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisi olan üç ayların ilk kandili Regaib'tir.

➡ Alimler, Regaib'in dua, tövbe ve ibadetlerle ile geçirilmesini uygun görür. Bu mukaddes gecede yüce Allah'ın, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılarak ve ümit ederek ibadet edilir.

➡ Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının özelliklerinden birisi de Regaib ve Miraç kandillerini barındırmasıdır.

  • 5
  • 8
REGAİB KANDİLİ'NİN FAZİLETLERİ
REGAİB KANDİLİ’NİN FAZİLETLERİ

➡ Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

➡ Recep ayının fazileti, iyilik ayı oluşudur. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği aydır.

➡ Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN