Arama

Üç ayları idrak etmek

Her yıl maneviyatıyla Müslümanları kuşatan üç aylar büyük bir sevinç ve özlemle beklenir. Müslümanlar için dini açıdan bir silkeleniş, arınma ve ibadetleri gözden geçirme ayı olan üç aylar bu yıl, 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda müminler, bu mübarek aylarda ellerinden geldiğince oruç, sadaka, namaz ve diğer nafile ibadetlerle bu ayın bereketinden istifade etmeye çalışacak. Peki, üç ayların önemi nedir?

🔸 İslâm dünyasında her yıl manevi duygularla kuşatılan ve Ramazan Bayramı ile sona eren üç aylar, Müslümanlara kendilerini sorgulama, manevi duygularını yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunar.

🔸 Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den (SAV) nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine neden olur.

🔸 Bununla birlikte bu aylar; ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlere daha fazla önem verilmesine ve dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına vesile olur.

Üç aylar nedir?

🔸 Üç aylarda nâfile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almaz. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

🔸 Müslümanların günahlarından tövbe edip temizlenmesi için üç aylar bir fırsattır. Tövbe kapılarının sonuna kadar aralandığı bu dönemler, istisnai dönemlerdir. Yolu düzeltmek, yanlışları örtmek için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşur. On bir ayın sultanı olan Ramazan'a hazırlık niteliği taşıyan üç aylar Recep ayının gelmesiyle başlar.

Üç aylar orucu nedir?

🔸 Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek hâlini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve Şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan ile birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır.

🔸 Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamberimiz'in (SAV) bol bol nafile oruç tuttuğuna dair rivayetler vardır.

🔸 Peygamber Efendimiz'in Receb ayı girdiğinde, "Allah'ım, Receb ve Şâban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır!" şeklinde dua ettiğine dair de rivayet edilir.

İslam'da kandillerin yeri ve Regaip kandili

🔸 Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin, diğer günlerden daha fazla olduğu bilinen Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Aişe'den (RANHA) rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a (CC) arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a (CC) arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum." demiştir.

🔸 Resul-i Ekrem (SAV), Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu Müslümanlara müjdelemiştir.

🔸 Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun Receb ve Şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülür. Üç aylar orucunun geleneksel hâle gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den (SAV) nakledilen rivayetlere dayanıp Ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğu söylenebilir.

🔸 Resûl-i Ekrem'in (SAV) Şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen de tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer alır. (Buhârî, "Ṣavm", 52; Müslim, "Ṣıyâm", 175, 176). Ancak Resûlullah'ın (SAV) Receb ve Şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayete rastlanmaz.

Müslümanların gönüllerinin baharı üç aylar ile ilgili kavramlar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN