Arama

Müslüman gönüllerin baharı üç aylar ile ilgili kavramlar

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan üç aylar, yüce Allah'ın insanlara bahşettiği faziletli zaman dilimleridir. İçinde Recep, Şaban ve Ramazan'ı barındıran bu mukaddes aylar, Müslümanların gönüllerinin arınmasına vesile olur. Müminlerin hayatın karmaşası içinde ihmal ettiği kulluk ve ibadetlerini hatırlamasını sağlar. Peygamber Efendimiz (sav) bu aylar başladığında şöyle dua ederdi: "Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur." Gelin, mukaddes zaman dilimini hakkıyla ihya edebilmek için üç aylar ile ilgili kavramlara yakından bakalım.

  • 1
  • 20
ÜÇ AYLAR
ÜÇ AYLAR

💠 Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını birlikte ifade eden bir tabirdir.

💠 Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, Müslümanlar için üç ayların önemini arttırmış; İslam âlemi ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olmuştur.

💠 Peygamber Efendimiz (SAV) bu ayların başlaması ile "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; çokça nafile oruç tutardı. (Taberânî, el-Muʿcemü'l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269)

Üç aylar neden önemli?

  • 2
  • 20
RECEB
RECEB

💠 Receb ayı, hicrî yılın 7. ayıdır. Kelime anlamı "korkmak; saygı duymak, tâzim göstermek" manasına gelen recb kökünden türemiştir. Savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biri ve üç ayların ilkidir.

💠 Cahiliye döneminde dahi, bu aya hürmet edilir, kan dökmenin, mala ve ırza dokunmanın yasak olduğu bu ayda kavga gürültüleri, kılıç sesleri ve imdat çağrıları neredeyse hiç duyulmazdı. Bu sebeple onun bir adı Receb-i Esamm (işitmeyen) diğer bir adı ise Receb-i Mudar'dı. Çünkü Mudar, Kureyş kabilesinin mensup olduğu kolun adıydı. Hz. İbrahim döneminden beri saygı duyulduğuna inandıkları bu aya en çok sahip çıkan ve hürmet eden topluluktu.

💠 Recep ayı, içerisinde Regaib ve Miraç kandillerini barındırır.

Peygamberimizin üç aylar duası

  • 3
  • 20
ŞABAN
ŞABAN

💠 Şaban ayı, hicrî yılın 8. ayıdır. "Dağılmak, gruplara ayrılmak" manasındaki şa'b kökünden türemiştir. Receb'ten sonra Ramazan'dan önce olan Şaban ayı, üç aylardan ikincisidir.

💠Peygamber Efendimiz (SAV), Ramazan ayı dışında en çok bu ayda oruç tutmuştur.

💠 İslam tarihinde Şaban ayında önemli olaylar meydana geldi. Oruç farz kılındı, Peygamber Efendimiz (SAV), Hz. Hafsa (R.ANHA) ile evlendi, Resulullah'ın torunu Hz. Hüseyin (RA) doğdu.

💠 Recep ayı, içerisinde Berat Kandili'ni barındırır.

Şaban ayının faziletleri nelerdir?

  • 4
  • 20
RAMAZAN
RAMAZAN

💠 Ramazan ayı, hicrî yılın 9. ayıdır. Kelimenin "Günün çok sıcak olması, güneşin kum ve taşları çok ısıtması, kızgın yerde yalınayak yürümekle ayakların yanması" anlamlarındaki ramad masdarından veya "güneşin güçlü ısısından çok fazla kızmış yer" mânasındaki ramdâ' kelimesinden türediği düşünülmektedir.

💠 Allah'ın oruç tutmayı farz kıldığı bu ay, üç ayların sonuncusudur. "Bin aydan hayırlı gece" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, Ramazan ayının içinde yer alır.

💠 Ramazan namaz, oruç ve diğer ibadetlerle geçirilmesi gereken ve içinde birçok faziletler bulunduran zaman dilimidir.

💠 Ramazan ayını bu denli önemli ve özel kılan en büyük sebep, içinde Kur'an'ın indirilişini barındırıyor olmasından ileri gelir.

💠 Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (SAV) şöyle buyurmuştur: "Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır."(Nesâî, Sıyâm, 5)

Ramazan sadece bir ay değildir!

  • 5
  • 20
HARAM AYLAR
HARAM AYLAR

💠 Haram aylar, savaşmanın haram sayıldığı dört aydır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Receb'den oluşur.

💠 Cahiliye devri Arapları, kamerî esasa göre tespit ettikleri yılın 12 ayını 4 haram ay ve Safer, Rebîülevvel, Rebîülâhir, Cemâziyelevvel, Cemâziyelâhir, Şâban, Ramazan, Şevvalden oluşan 8 olağan ay olarak ikiye ayırmışlardır.

💠 Bu şekilde adlandırılmasının nedeni savaşın haram kılınması, işlenen sevap veya günahlara başka zamanlarda yapılanlardan daha fazla mükâfat veya ceza verilmesi, böylece yılın diğer aylarından farklı bir önem ve saygınlığa sahip bulunmaları sebebiyledir.

💠 Peygamber Efendimiz (sav), kendisine karşı savaş açılmadığı sürece haram aylarda savaşa girişmez, bir sefere çıktıktan sonra haram aya girildiğinde de ayın geçmesini beklerdi.

Haram aylarda ne yapılmaz?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN