Arama

Ramazan'ın manevi iklimine hazırlık: Üç aylar

Manevi bir arınma, Rabbimize yakınlaşma zamanı olan Üç aylar, onu yaşamak isteyen müminleri tüm bereketiyle kuşatır. Yapılan ibadetlerin ziyadesiyle karşılığının verildiği bu vakitler, Recep ve Şaban ayının ardından gelen Ramazan-ı Şerif ile şereflenir. Ramazan bayramı ile bu manevi mevsim hitama erer.

🔹 İslam dünyasında her yıl manevi duyguların yoğun yaşandığı ve Ramazan Bayramı ile sona eren Üç aylar, müminlere yaşadıkları hayatı gözden geçirme, manevi duygularını yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunar.

🔹 Üç aylar, Allah'ın (CC) kullarına rahmet ve bereket kapılarını açtığı Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan müminler için bir arınma zamanıdır.

🔹 Üç ayların İslam'daki yeri ile ilgili Peygamber Efendimiz'den (SAV) nakledilen rivayetler büyük önem taşır.

"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a (CC) sunulduğu bir aydır."

(Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)

Üç ayları idrak etmek

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. "Receb'in ilk (cuma) gecesi, Şaban'ın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

(Beyhaki, Sünen, Şuabül-İman, 3/342)

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bundan dolayı Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı bulunmaz.

🔹 Ramazan ayına manevi bir hazırlık yolculuğu olan Recep ve Şaban aylarında, müminler nafile ibadetlerini ellerinden geldiğince arttırır. Dini görevlerin yerine getirilmesi konusunda daha hassas davranır.

🔹 Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve dua etmek yapılabilecek en güzel ibadetlerdendir.

Regaip ne demektir?

🔹 Müslümanlar arasında üç aylara önem verilmesinin nedenlerinden biri de bu aylarda bulunan, mübarek sayılıp idrak edilen Regaib, Mi'rac, Berat kandillerinin ve Kadir Gecesi'nin bu aylar içinde yer almasıdır. "Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'rac, Şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir Gecesi'dir."

🔹 Kandil gecelerinden en fazla değer atfedilen, Kur'an-ı Kerim'de sûre olan Kadir Gecesi'dir. Aynı adı taşıyan sûrede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilir. (Kadir sûresi, 1-3. Ayetler) Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından kabul edilir.

🔹 Kadir Gecesi'nde yapılacak en güzel ibadet dua ile Allah'a (CC) yaklaşmaktır. Peygamber Efendimiz (CC) müminlere şu duayı yapmayı tavsiye etmiştir:

🔹 Hz. Aişe (RANHA) şöyle dedi: "Ey Allah'ın (CC) Resulü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sordum. Peygamber Efendimiz (SAV):

"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Recep ayı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN