Arama

Namaza hazırlık olarak abdest ibadeti

Hadis-i şeriflerde abdest ibadeti namazın, namazda cennetin anahtarı olarak tanımlanır. Maddi ve manevi bir arınmayı simgeleyen abdest, namaz gibi ayrı bir ibadet olarak da ele alınır. Her gün yerine getirmemiz gereken 5 vakit farzın öncesinde olmazsa olmaz bir husus olan bu ibadet, müminlerin itibari ve görünmeyen kirlerden temizlenmeyi sağlayarak kulu Rabbinin huzuruna çıkmaya hazır kılar.

➤ Kur'an-ı Kerim'de 99 yerde 'salat' kelimesi ile zikredilen namaz ibadeti dinimiz İslam'da farz kılınmış, günlük 5 farz vakit olarak yerine getirilmesi gereken bir ibadettir.

Kulun Rabbine ettiği şükrün en cami ifadesi olan bu ibadete insan, ruhi ve manevi olarak büyük ihtiyaç duyar.

➤ Sadece beden ile değil, kalp, dil, akıl ile de yapılan, külli bir şükrü ifade eden namaz için öncesinde abdest almak ve ruhi ve bedeni hazırlanmak elzemdir.

"Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın). Eğer cünüp olursanız temizlenin."

(Mâide sûresi, 6)

Abdesti bozan durumlar neler?

➤ Ayet-i kerimede ifade edildiği üzere maddi olarak bir temizliği ve arınmayı gerektiren abdest ibadeti hadesten; yani itibari ve görülmeyen bir kirlilikten temizlenmek eylemidir.

➤ Resulullah Efendimiz (SAV) hadislerinde sıklıkla abdesti kendisinin uyguladığı şekilde yerine getirmenin önemli olduğunu vurgular.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi
de
fazladan kazanç sayılır."

(Müslim, Tahâret 8 - Ebû Dâvûd, Tahâret 50 - Nesâî, Tahâret 84 - İbni Mâce, Tahâret 6)

Abdestin sünnetleri nelerdir?

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın"
(Buhârî, Vudû' 3 - Müslim, Tahâret 35)

➤ Her ne kadar sadece maddi bir ibadet gibi görünse de abdest, kendisini yaratan ve binlerce nimetler ihsan eden Rabbine karşı şükrünü ifade edeceği namazda, kulun manevi kirlerinden arınmış ve her anlamda tahir bir surette huzura çıkmasına vesiledir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."
(Müslim, Tahâret 33 - Nesâî, Tahâret 84 - İbni Mâce, Tahâret 6)

Şükretmenin en kapsamlı ifadesi: Namaz

➤ Namazın dışında, Kur'an'a dokunmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve tilavet secdesi yapmak gibi ibadet ve ameller için de gerekli olan abdest ibadeti, müminleri kötülüklerden ve kötü niyetli insanlardan koruyan bir zırhtır.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kim abdestli olduğu hâlde yeniden alırsa, Allah Teâlâ bu sebeple kendisine on hasene yazar" buyururdu.
(Tirmizî, Tahâret, 44/58, 59)

Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri

➤ Namazın huşu ve huzur dolu atmosferine zihni, bedeni ve ruhsal bir hazırlanma olarak da tanımlayabileceğimiz abdest, psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin de tasdiki ile kişinin ruhsal olarak da namaz ibadetine hazırlanmasını sağlar.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."
(Müslim, Tahâret 33 - Nesâî, Tahâret 84 - İbni Mâce, Tahâret 6)

Maddi ve manevi temizlik nedir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN