Arama

Kur'an-ı Kerim okumanın faziletleri

Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an ayıdır. Allah'ın kelamının Peygamberimizle buluştuğu aydır. Yüzlerce yıldır Ramazan ayı boyunca hatimler, mukabeleler yapılır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i her harfinin, edasının, tertibinin, manasının hakkını tam olarak vererek okumak gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle okumuş ve bize tavsiyede bulunmuştur. Kur'an'ı hatasız okuyup anlamak için bu esaslara uymak şarttır. Sizler için Kur'an okumanın faziletlerini ve Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini derledik.

  • 1
  • 50
Kur’an okumak neden gereklidir?
Kur’an okumak neden gereklidir?

Peygamberimiz aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'in gönderilmiş olması, Allah'ın kullarına en büyük lütfudur. Çünkü bu kutsal kitap, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Müslümanlar, ondan hiçbir zaman uzak durmamış, onu okumuş okutmuşlardır.

Resulullah, kendisine indirilen her ayeti çeşitli kabile ve milletlerden meydana gelen ashabına vakit geçirmeden tebliğ etti. Hz Peygamber'in vahiye dayalı bu okuyuşu, farklı lehçelerle Kur'an-ı Kerim okuyanlar arasında meydana gelmesi muhtemel olan ihtilafları önledi.

Kur'an-ı Kerim'i sesli okumanın asıl gayesi, Kur'an-ı Kerim'in orijinal metnini muhafaza etmektir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'i okumak çok önem arz eder. Hz. Peygamber'in Kur'an kelimelerini ne şekilde telaffuz etmişse, aynen o şekilde gelecek nesillere intikal ettirmek, kıraat ilmi ve isnat sayesinde Kurrâ'ya (hakkıyla Kur'an okuyanlara) nasip olmuştur. Diğer bütün diller ve metinler, zamanla mana ve ses tarafıyla değişikliğe uğrarken, Kur'an, inmeye başladığı günden zamanımıza kadar hiçbir değişikliğe uğramadan, tüm özelliklerini muhafaza etmiş tek metindir.

Kur'an-ı Kerim denince, hemen herkesin aklına, Allah'ın kelâmı, mukaddes kitabımızın gelmesi büyük anlam taşır. Bu duyunun lezzetiyle Müslümanlar, Kur'an'ı en güzel şekilde okumak ve okutmaktan geri durmadılar. Bir taraftan en güzel hafızları yetiştirirken bir taraftan da bir taraftan da kıraât ve tecvit kitaplarını telif ve şerh eden âlimler gerekli çalışmalarını sürdürdüler.

Peygamberimizin "Sizin en faziletliniz Kur'an öğrenen ve öğretendir." (Buhâri, Fazailü'l-Kur'an, 20; Ebu Davud, Süleyman b. Eşas es-Sicistani, Sünen, Mısır, 1369-1370, Salat, 70.) buyurduğu hadis-i şerifler, Müslümanları Kur'an okumaya teşvik etmişti. Kur'an'ın ezberlenmesi Müslümanların ilgisini toplamış, binlerce hafız yetiştirilmişti.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN