Arama

Mevlid'in bilinen en eski yazması Michigan'da bulundu

Milletimizin Resul-i Ekrem'e karşı duyduğu sevgiyi dile getiren en önemli eserlerden olan Süleyman Çelebi'nin "Vesiletü'n Necat" ya da bilinen adıyla Mevlid-i Şerif isimli kitabı, manzum bir şaheserdir. Asırlardır hem şiir formunda hem de bestelenerek okunan Mevlid, benimsenmiş kültürel bir gelenek olarak öne çıkar. Yapılan yeni ilmi çalışmalar ile beraber Mevlid-i Şerif'in bilinen en eski yazma nüshası Michigan Üniversitesi'nde bulundu.

◾ Medeniyetler muhtelif damarlardan beslenen ve milletlerin zihin yapılarını direkt olarak yansıtan kimliklerdir. Batı ve İslam medeniyetleri ana eksende dünya tarihine yön veren önemli kurumlardır.

Antik Yunan ve bir şekilde besledği ırmak olan Antik Roma döneminde ortaya medeniyete dair ilk nüveler diyebileceğimiz hareketleri atan Batılılar, bu tarihlerden itibaren tamamen bambaşka bir cepheye geçtiler.

Kapitalizm klasik üretebilir mi?

◾ Batı'nın yeni cephesi artık insanlığın ortak mirasını sömürmek ve bu mirası besleyen kılcal damarları kendi bünyelerine katmak oldu. Bu minvalde Haçlı Seferleri başladı, bu minvalde büyük müslüman devletler tarih sahnesinden silindi.

◾ İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük çılgınlıklardan olan Sanayi Devrimi'ne gelindiğinde ise Batı artık kendisini her manada doyurmak istedi. Bu zaviyeden bakıldığında kendilerini haklı gören barbar Batılılar, amaçlarına ulaşmak için her yolu mübah olarak gördüler.

Modern çağdan çıkış mümkün mü?

Haçlı Seferleri bu meselede ciddi bir yer tutar. Avrupalılar gerçekleştirdikleri yağmalar sırasında ilmi, kültürel ve maddi olan neredeyse tüm değerleri topraklarına kaçırdılar.

◾ Kendi geleneklerini müslüman kanı ve birikimi üzerinden inşa eden Batı, bilhassa müslümanların zihin dünyasını kuran eserleri peyderpey topraklarımızdan türlü yollarla çaldı.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

◾ Yapılan ilmi çalışmalar ile ortaya çıkan gurbetteki değerlerimize sıcağı sıcağına Süleyman Çelebi'nin Resulullah'a (SAV) karşı duyulan sevgiyi dile getirdiği "Vesiletü'n Necat" isimli eseri de eklendi.

Mevlid adı ile meşhur olan, şöhrete kavuşan eser bilhassa milletimizin kandil geceleri ve toplumsal meselelerinde mühim bir yer tutmasıyla tanınıyor.

Peygamber Efendimize yazılan Mevlid-i Şerifler

◾ Esasında Resulullah Efendimizin (SAV) doğumunu edebi bir dil ile anlatan manzum eserlere "Mevlid" denirken, "Vesiletü'n Necat" zamanla bu ad ile anılmaya başlar.

◾ Halk tarafından çok sevilen ve her vesile ile Mevlidhanlara okutulan kitap, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak yaşamaya devam ediyor.

Süleyman Çelebi'nin, eğiten ve öğreten eseri: Mevlid…

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN