Arama

İslam'ın şairi Abdullah İbn-i Revaha kimdir?

Abdullah İbn-i Revaha Akabe biatında İslam'ı ve Peygamberi (sav) savunacağına dair söz verenlerdendi. Şiirleriyle İslam'ın üstünlüğünü her yerde savundu. Peygamberimiz onun şiirleri için "Vallahi bir ok gibi düşmana zarar veriyor!" buyurmuştu. Sizler için İslam'ın şairi Abdullah İbn-i Revaha'nın hayatını derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 9
ABDULLAH İBN-İ REVAHA KİMDİR?
ABDULLAH İBN-İ REVAHA KİMDİR?

📌Abdullah İbn-i Revaha Medine'li bir sahabidir. Hazreç kabilesinden Revaha b. Sa'lebe'nin oğludur. Ebu Ravaha ve Ebu Amr diye çağrılıyordu. Hicretten sonra doğan ilk çocuk olan Numan b. Beşir'in dayısıdır. Kız kardeşinin adı Amre binti Revaha'dır. Sahabe arasında okuma-yazma bilen nadir kimselerden biridir. İyi bir hatip ve şairdir. Cesaret sahibi, yiğitliğe önem veren, dinine düşkün bir kimsedir. Kur'an'dan ahiret hayatı ile ilgili ayetleri hatırlayınca ağlardı.

📝Abdullah İbn-i Revaha İslamiyetin ilk zamanlarında Müslüman oldu. Birinci ve İkinci Akabe biatında hazır bulundu. Hz. Muhammed'e (sav) biat eden Hazrec kabilesinin nakibi oldu. Müslümanlar Medine'ye hicret edince Peygamberimiz Abdullah İbn-i Revaha ve Hz. Bilal'i kardeş kıldı.

Nakib: Bir cemaatin büyüğü, bir kavim veya kabilede başkan veya başkan vekili olan kimseye denir.

(x) Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe

  • 2
  • 9
ARKADAŞLARIYLA NASİHATLEŞMEYİ SEVERDİ
ARKADAŞLARIYLA NASİHATLEŞMEYİ SEVERDİ

📌 Beyhaki'nin Atâ b. Yesâr'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

"Abdullah b. Revaha, bir arkadaşına: "Gel de bir saatlik iman edelim." dedi. Arkadaşı teklifini yanlış anlayınca: "Biz mümin değil miyiz?" diye karşılık verdi. Abdullah b. Revaha arkadaşına şu cevabı verdi: "Evet ama Allah'ı zikredelim de imanımız artsın."

📝 Bir gün bu sözünü bir başka arkadaşına söylediğinde adam öfkelenmiş, Resulullah'ın yanına gelip şöyle dedi:

- "Ya Resulullah! İbn Revaha'yı görmüyor musun? Bizi senin imanından uzaklaştırıp bir saatlik imana rağbetlendiriyor!"

Resulullah da (sav) adamın bu sözü üzerine şöyle cevap verdi:

- "Allah İbn-i Revaha'ya rahmet etsin. O, meleklerin kendisiyle övündükleri meclisleri seviyor."

Bir gün Resulullah (sav) Abdullah b. Revaha'nın yanına geldi. Abdullah, arkadaşları ile birlikte Allah'ı zikrediyordu. Peygamber (sav) onlara şöyle dedi:

- "Şunu bilin ki, siz Allah'ın bana kendileriyle birlikte sabretmemi emrettiği kimselersiniz." Sonra da şu ayeti okudu:

"Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek O'na yalvaranlarla birlikte sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini arzu ederek gözlerini onlardan ayırma. Bizi anmayı kendisine unutturduğumuz, hevasına uyan ve aşırı giden kimselere uyma."

(x) Ashab-ı Suffe mensubu sahabeler

  • 3
  • 9
BEDİR SAVAŞI'NDA MÜBAREZE İÇİN İLERİYE ÇIKTI
BEDİR SAVAŞI’NDA MÜBAREZE İÇİN İLERİYE ÇIKTI

📌Bedir Savaşı başlamadan önce Utbe bin Rebia, oğlu ve yeğeni ile birlikte mübareze için İslam ordusunun önüne geldi ve Müslümanları mübarezeye çağırdı. Ensar'dan üç genç yiğit karşılarına çıktı. Bunlar, Haris'in oğullan Avf ile Muaz adında iki kardeş ve Abdullah b. Revaha idi.

KureyşIiler, onlara sordular:

- Siz kimlersiniz?

- Ensâr'dan bir topluluğuz.

- Sizinle alıp veremeyeceğimiz bir şey yok. Siz tam bize denk olan şerefli kimselersiniz ancak siz gidin de amcazadelerimizi bize karşı çıkarın, sonra Kureyşlilerden biri, yüksek sesle çağırdı:

- Ey Muhammed! Bize kavmimizden emsallerimizi karşımıza çıkar.

Bunun üzerine Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

- Kalk ey Ubeyde b. Haris, kalk ey Hamza, kalk ey Ali!

(x) Müslümanların ilk savaşı: Bedir Muharebesi ne zaman gerçekleşti?

  • 4
  • 9
PEYGAMBERİMİZ MÜJDECİ OLARAK MEDİNE'YE GÖNDERDİ
PEYGAMBERİMİZ MÜJDECİ OLARAK MEDİNE’YE GÖNDERDİ

📌 Bedir Savaşı kazanılınca Hz. Muhammed (sav) Bedir'de şehitlerin defnedilmesi için üç gün konakladı. Abdullah İbn-i Revaha ve Zeyd bin Harise'yi Medine'ye zafer müjdesini iletmeleri için gönderdi. Abdullah İbn-i Revaha Medine'ye girince bineği üzerinde şöyle seslendi:

- Ey Ensâr topluluğu! Size müjdeler olsun. Resulullah selamettedir. Müşrikleri öldürdü. Bir kısmını esir aldı. Rebia'nın oğullarıyla Haccac'ın oğulları, Ebu Cehil, Zem'a b. Esved, Ümeyye b. Halef öldürüldü. Süheyl b. Amr esir alındı!

Medine'de bulunan Müslümanlardan olan Asım b. Adiy bu olayı şöyle anlatır:

Abdullah b. Revaha'ya doğru gittim. Onu biraz uzaklaştırıp kendisine şöyle dedim:

- Ey İbn-i Revaha, doğru mu söylüyorsun?

- Evet, vallahi... Yarın Resulullah esirleri getirecektir. Esirler birbirlerine bağlı halde geleceklerdir.

  • 5
  • 9
AĞLAYARAK PEYGAMBERİN YANINA GELDİ
AĞLAYARAK PEYGAMBERİN YANINA GELDİ

📌 "Şairlere ancak azgınlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve yapmadıklarını yaptık dediklerini görmez misin?"

Şuara (Şairler) Suresi'nden yukarıdaki ayetler inince Abdullah b. Revaha ve Hasan b. Sabit ağlayarak Peygamberin (sav) yanına gelip şöyle dediler:

"Ey Allah'ın Resulü, Allah bizim şair olduğumuzu bildiği halde bu ayetleri indirdi, biz helak olduk!"

Hz. Muhammed (sav) siz onlardan değilsiniz diyerek şu ayetleri okudu:

"Ancak iman yararlı işler işleyenler, Allah'ı çok çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıklarında haklarını alanlar, bunun dışındadır."

(x) Mekke'nin Fethi hakkında videomuzu izlemek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN