Arama

Büyük fakih: İmam Serahsi

11. asrın önde gelen alimlerinden olan ve "şemsüleimme" sıfatı ile tanınan ünlü Hanefi fakihi İmam Serahsi, hayatının on beş yılını hapiste geçiren mücadeleci, haksızlıklar karşısında sesi yüksek çıkan bir İslam alimidir. Hayatını Buhara, Özkent ve Fergana üçgeninde geçiren Ahmed es Serahsi'nin meşhur eseri Mebsut, Hanefi fıkhına dair yazılmış en önemli ve hacimli kitaplardan biri olarak kabul edilir.

➡ Tam adı Ebubekir Şemsül eimme Muhammed bin Ebi Sehl Ahmed es-Serahsi olan İmam Serahsi 1009 - 1090 yılları arasında yaşayan büyük bir İslam alimi, Hanefi fıkhının önde gelen temsilcilerindendi.

➡ Hocası Halvani'den sonra "şemsüleimme" sıfatıyla tanınan ikinci alim olan Serahsi, kelam ve fıkıh alanlarında yetkin bir alimdi. Hayatı boyunca mücadele eden Serahsi bu uğurda uzun yıllar hapis yattı.

Şemsüleimme ne demek?

Tamlama "İmamların Güneşi" anlamına gelir.

İSLAM MEDENİYETİNİN HAFIZALARI

Zekası, ilme olan düşkünlüğü ve hafızası ile çağdaşlarından ayrılan İmam Serahsi, döneminde İslami ilimler, mantık ve felsefe gibi alanlarda aranan ve parmakla gösterilen bir alim olmuştur.

İLGİNÇ BİR ŞAHSİYET: ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ

HAPİS HAYATI

Karahanlılar döneminde koyulan ağır vergilere gösterdiği tepkiler veyahut dini gruplara karşı gerçekleştirdiği münazaralar sebebiyle hapsedilen İmam Serahsi'nin hapis hayatı yaklaşık on beş sene sürer.

Özkent Kalesi'nde bir kuyuya hapsedilen Serahsi'nin kitap telifi konusundaki en bereketli zamanları hapishane hayatıdır. Zira burada el-Mebsut başta olmak üzere meşhur eserlerini kaleme aldırmıştır.

İMAM SERAHSİ'NİN HOCALARI

▫ Eğitim hayatını dönemin en önemli şehirlerinden biri olan Buhara'da geçiren İmam Serahsi, döneminin önde gelen alimlerinin ders halkalarına katıldı ve icazet aldı.

Buhara neresidir?

Günümüzde Özbekistan sınırları içinde bulunan tarihi şehir.

Ebu Hasan Ali es Suğdi

Buharalı olan ve 1068 yılında vefat eden Suğdi, önemli bir Hanefi fakihi idi.

El Halvani

1060 tarihinde vefat eden Ahmed el Halvani, 11. yüzyılda Buhara'nın en bilinir alimlerinden birisiydi.

Ömer bin Mansur el Bezzaz

TALEBELERİ

➡ Burhanuddin Abdülaziz b. Ömer b. Maze

➡ Mahmud b. Abdülaziz el Özcendi

➡ Hasan el Kaşani

➡ İbrahim el Hasiri

➡ Osman b. Ali el Bikendi

SADELİĞİN AZAMETİ MOLLA CAMİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN