Arama

İmam Gazali'den ahiret hayatı ile ilgili nasihatler

Kelam ve ahlak alimi İmam Gazali, İslam tarihinin en önde gelen düşünürlerinden biri... İslam alimlerinin yol göstericisi olarak tarif edilen Gazali'ye Ehl-i sünnet inancına yaptığı hizmet nedeniyle Hüccetü'l-İslam unvanı verildi. Üstün zekası ve çalışkanlığı ile gelecek nesle ışık tuttu. İlminin derinliği, meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyetinin bir göstergesiydi. Sizler için Gazali'den ahiret hayatı ile ilgili 12 nasihat derledik.

  • 1
  • 12
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.9
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.9

Marifetullah kapısının anahtarı, önce insanın kendi nefsini bilmesi ve ruhunun hakikatini anlaması, idrak etmesidir.

İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.9

📌 İmam Gazali kimdir?

◾ İslam alimlerinin yol göstericisi olarak tarif edilen ve nisbesiyle meşhur olan İmam-ı Gazali'nin asıl adı, Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed, künyesi Ebu Hamid, unvanı ise Huccet-ül-İslam ve Zeyneddin'dir.

◾ İçtihadı Şafii mezhebine yakın olduğu için bu mezhepten olduğu düşünülen İmam-ı Gazali, İran'ın Tus şehrinin Gazal kasabasında, 1058 yılında (Hicri 450) dünyaya geldi.

  • 2
  • 12
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf. 26
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf. 26

Ve sen bil ki, güzel ahlak vasıfları, övülen güzel huylar, tıpkı nurlar, ışıklar gibidir. Sende bu güzel sıfatlar doğduğu zaman gönül aynasındaki o günahlardan meydana gelmiş karanlığın pasları kalkar, ayna temizlenir, saf ve cilalı olur, parlar.

İmam Gazali, Kendini Bulmak sf. 26

◾ Fakir ve salih bir zat olan, alimlerin sohbetlerinden uzak durmayan, elinden geldiği kadar yardım ve iyilik eden babasının vefatından sonra Gazali ve kardeşi, medresede ilim öğrenerek İslam dünyasına ışık tuttu.

İlk ilmi eğitimini Tus'ta alan İmam-ı Gazali, daha sonra Cürcan'a ilim tahsil etmek için giderek İmam Ebu Nasr İsmaili'den bir müddet ders aldı ve tekrar memleketi Tus'a döndü.

◾ Memleketinde üç yıl kalan Gazali, tahsiline devam etmek için o zamanın büyük bir ilim ve kültür merkezi olan Nişabur'a giderek, zamanının büyük alimlerinden İmam-ül-Harameyn Ebü'l-Meali el-Cüveyni'nin talebesi oldu.

Eşler birbirine neden tahammül edemiyor? - 1. Bölüm

  • 3
  • 12
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.117
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.117

Senin benliğinin hakikati; el ve ayak olmadığı gibi; sırtın, karnın, başın ve bedenin de değildir. Hepsi felç olsa da senin yerinde durman yine mümkündür, ölümün manası bütün vücudun felç olmasıdır.

İmam Gazali, Kendini Bulmak sf.117

◾ İslam mütefekkiri Gazali'nin, üstün zekası ve çalışkanlığını gören hocası, onunla özel ilgilenerek, usul-i hadis, usul-i fıkıh, kelam, mantık, İslam hukuku ve münazara alanlarında ilim öğretti.

Nişabur'da tahsilini tamamladıktan sonra büyük bir ilim ve edebiyat hamisi olan Selçuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün daveti üzerine Bağdat'a giden Gazali, Nizamülmülk'ün topladığı ilim meclisinde bulunan dönemin alimlerince ilminin derinliği ve meseleleri izah etmekteki üstün kabiliyeti neticesinde iltifata değer bulundu.

İsmet Özel, Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'den unutulmaz alıntılarla İslam

  • 4
  • 12
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.134
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.134

Eğer kabir azabı, kalbin bu dünyaya bağlanması sebebiyle ise hiç kimse bundan kurtulamaz. Çünkü kadın, evlat, mal ve mevkiyi herkes seviyor. O halde kabir azabı herkese olacaktır. Bundan kimse kurtulamayacaktır.

İmam Gazali, Kendini Bulmak sf.134

◾ Gazali, yaşadığı dönemde çeşitli fırkalarla girdiği ilmi tartışmaları, en zor ve ince mevzularda nazik ve nezih bir uslup kullanarak, yüksek ilmi, hitabet, izah etme kabiliyeti ve zekasıyla dikkat çekti.

Henüz 34 yaşında olan Gazali'nin İslamiyete yaptığı büyük hizmetleri gören Selçuklu veziri Nizamülmülk, onu nizamiye müderrisi olarak tayin etti. Eğitim müderrisliğinde etkin vazife üstlenen Gazali, 300 öğrenciye bütün ilimleri incelikle öğretti.

◾ Yetiştirdiği öğrenciler arasında Ebu Mansur Muhammed, Muhammed bin Es'ad et-Tusi, Ebü'l-Hasan el-Belensi, Ebu Abdullah Cümert el-Hüseyni gibi isimler yer aldı.

Ünlü yazarların mutluluk üzerine sözleri

  • 5
  • 12
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.139
İmam Gazali, Kendini Bulmak Sf.139

Maşukla olmak kalbin cenneti olunca maşukla olmamak da cehennemi olur. O halde dünyaya âşık olan dünyada cennettedir. O halde dünya, kâfirin cennetidir. Ahirette ise cehennemdedir.

İmam Gazali, Kendini Bulmak sf.139

◾ Bu sırada birbirinden kıymetli kitapları İslam dünyasına kazandıran Gazali, ilim ehli, devlet adamları ve halk tarafından da büyük bir hürmet gördü.

◾ İslam aleminin ışığı olarak nitelenen ve şöhreti gün geçtikçe artan İmam-ı Gazali, nizamiye müderrisliğinde bulunduğu yıllarda, "Kitabü'l-Basit fil-Füru", "Kitab-ül-Vesit, El-Veciz", "Meahiz-ül-Hilaf" isimli kitapları yazdı.

Gazali'nin ilmi çalışmaları...

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN