Arama

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

Yüce dinimiz İslam; güzel ahlak ve ibadetler üzerine kuruludur. Müminlerin yaptıkları her güzel eylem ahlaki gelişimlerini sağladığı gibi toplumsal bütünlüğe de katkı sunar. Müslüman hoşgörü ahlakı üzerinedir. Güler yüzlü, geçim ehli ve sakindir. Kızdığı zaman nefsi değil Allah (CC) için kızandır. İslam'ın hoşgörü anlayışı sayesinde Müslümanlar yüz yıllar boyunca dünyaya adalet ve merhamet dağıttı. Peki, Kur'an'ı Kerim'de geçen hoşgörü ayetleri nedir? Efendimiz (SAV) hoşgörü hakkında ne söyler? Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler…

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 İnsanlar yaradılış hasebiyle nezaket ve samimi eylemlere yakınlık duyar. Birbirlerine ilgi göstermeleri Müslümanları birbirine kenetlenmiş bir duvara benzetir. Ashab-ı Kiram ve tabiin nesli birbirlerine gösterdikleri yakın alaka ve samimiyet sayesinde Müslümanlığın geniş halk kitlelerine ulaşmasına vesile olmuşlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz de (SAV) insanlara ilgi göstererek onları dinlemiştir.

Edep ile ilgili 20 hadis-i şerif

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 Yumuşak davranma, affetme ve hoşgörü Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de sıkça geçer. Yüce Allah (CC) Âl-i İmrân suresinde, "Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile…" ifadeleri ile Efendimize (SAV) ilahi metodu göstermiştir.

(Âl-i İmrân, 159)

(x) Âl-i İmrân suresi 159. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i İmrân suresi 159. Ayet tefsiri

"Kaba ve katı kalpli bir kimse –başka bazı erdemlere sahip olsa da– muhataplarında nefret uyandırır; insanlar böyle bir kimseyi dinlemek istemezler veya onun arkadaşlığına katlanamazlar. İslâm gibi evrensel bir mesaj getiren, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan (Enbiyâ 21/107) ve yüce bir ahlâk üzere bulunduğu bildirilen (Kalem 68/4) bir Peygamber'in bu kötü vasıfları taşıması düşünülemez."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Cömertlik hakkındaki ayet ve hadisler

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 Resul-i Ekrem (SAV) sadece insanlığa değil tüm varlığa şefkat ve merhamet ile muamele etmiş, her işinde kolaylaştırıcı olma yönünde davranmıştır. Nitekim Yüce Allah (CC) Fussilet suresinde bulunan, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin kiseninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş!" ayet-i kerimesi ile Peygamber Efendimize (SAV) insanlara iyi davranmasını, ondan ümmetine ilgi ve alana göstermesini istemiştir.

(Fussilet, 34)

(x) Fussilet suresi 34. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Fussilet suresi 34. Ayet tefsiri

"Zemahşerî, kötülüğün en güzel davranışla savılmasını şöyle açıklar: "Biri sana kötülük ettiğinde onu affetmen bir iyiliktir; ama bundan da iyi olanı, onun sana yaptığı kötülüğe iyilikle karşılık vermendir..."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Tevbe ayetleri

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 Müslüman, ilkeleri gereği herkese karşı hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır. Allah Teâlâ Âl-i İmrân suresinde müminleri, "Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever." diye vasfetmiştir.

(ÂI-i İmrân Suresi 134. ayet)

(x) Âl-i İmrân suresi 134. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i İmrân suresi 134. Ayet tefsiri

"Bu vasıflar, ancak ihtirasları ve bencil duyguları karşısında hürriyetine kavuşmuş üstün ruhların erdemleridir. Sözlükte "örtmek" anlamına gelen mağfiret kelimesi, terim olarak "yüce Allah'ın, kulların suç ve günahlarını affetmesi" anlamında kullanılmaktadır. Cennet de sözlükte "bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer" demektir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Namazın faziletleri hakkında ayet ve hadisler

Hoşgörü hakkında ayet ve hadisler

📌 İnsanlar farklı renkler ve farklı diller üzerine yaratılmıştır. Bu da kaynaşmaları ve birbirlerini hoş görmeleri için bir rahmet vesilesidir. Yüce Allah (CC) Rum suresinde, "O'nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır. Kuşkusuz bunda bilenler için ibretler vardır." ayeti ile bu mühim hususa dikkat çeker.

(Rum Suresi, 22. ayet)

(x) Rum suresi 22. ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Rum Suresi 22. Ayet tefsiri

"Yüce Allah'ın kudretinin kanıtlarına değinilirken göklerin ve yerin yaratılmasının insanların özellikleriyle birlikte zikredilmesi ve ardından da bunda bilenler için ibretler bulunduğunun belirtilmesi, evrenin yaratılmasının insanla anlam kazandığını, insanın da bunları bilmesiyle değerli olduğunu göstermektedir."

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Ahde vefa ayetlerini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN