Arama

Cömertlikle ilgili ayet ve hadisler

Allah'ın ihsan ettiği nimetleri yine O'nun rızası yolunda infak etmek, Rabbimize olan şükran duygularımızı ifade etmenin en güzel yoludur. Nefsi cimrilik ve israftan kurtararak, malı Allah yolunda infak edebilmek, muhtaç olanları ikram ve ihsanlarla sevindirebilmek oldukça önemlidir. İslam, Allah yolunda harcananların bizlere geri döndüğünü ve cömert olmamız gerektiğini bizlere öğütler. Cömertlikle ilgili ayet ve hadisleri derledik.

Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir...

Sebe', 39

Hayır olarak ne harcarsanız, bu, kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız –hiç hakkınız yenmeden– karşılığı size tastamam ödenir.

Bakara, 272

Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.

Bakara, 273

İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu Hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimse ile Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

Buhârî, Müslim

Adî b. Hâtim'den (ra) rivayet olunduğuna göre

Resûlullah şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısı ile de olsa (sadaka vererek) kendinizi ateşten koruyun.

Buhârî, Müslim

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN