Arama

Namazın faziletleri hakkında ayet ve hadisler

Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreğiyle yani bütün varlığıyla Allah'a yönelişinin sembolüdür. Bir manada dünyayı kenara bırakarak mukaddes yolculuğa çıkmaktır. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de de "Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar." buyurur. Namazın faziletleri hakkında ayet ve hadisleri sizler için derledik.

"...Namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar..."

(Ankebût suresi, 29/45)

(x) Ankebût suresinin 45. ayet tefsiri 📕 ve meali🔊
(x) Ankebût suresini Fikriyat podcastlerden dinle🔊

Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun.

(Bakara suresi, 2/238)

(x) Bakara suresinin 45. ayet tefsiri 📕 ve meali🔊

Ebû Hüreyre'nin (ra) işittiğine göre Allah Resûlü (sav): "Ne dersiniz, kapısının önünde bir nehir bulunan kimse, o nehirde günde beş defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı?" dedi. Sahâbîler: "Hiçbir eser kalmaz." diye cevap verdiler. Resûlullah (sav): "İşte beş vakit namaz da buna benzer. Allah, beş vakit namaz sayesinde günahları siler." buyurdu.

(Müslim, Mesâcid, 283; Buhârî, Mevâkît, 6)

🔍 Yol gösterici 50 hadis

Câbir'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav): Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir, buyurmuştur.

(Müslim, Mesâcid, 284)

İbn Mes'ûd'dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Bir adam, bir kadını öptü (ve pişman olarak) Peygamber'e (sav) gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teâlâ "Gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl; çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki âyet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam "Bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" diye sordu. Resûlullah (sav) "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." cevabını verdi.

(Buhârî, Mevâkît, 4; Müslim, Tevbe, 39)

📕 Fikriyat e-kitap uygulamasından Riyazü's Salihin'e ulaşmak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN