Arama

Vankulu Lügati'nde geçen kış kelimeleri

Vankulu Lügati, Cevheri'den tercüme edilen Arapça-Osmanlıca sözlüktür. Müellifi Vankulu olan bu lügat, iki cilt halinde ahaliye sunulmuştur. 1729 yılında Sultan Ahmet'in emriyle yayımlanan eser, "Türkiye'de basılan ilk kitap" olma ününe sahiptir. Peki, Batı Türkçesinin önemli temsilcisi olan sözlükte kış nasıl tanımlanır?

Eş-şanabir

🔸 Vankulu Lügati'nde geçen "eş- şanabir" sözcüğü "kışın şiddetini belirtmek" için kullanılmıştır. Aynı zamanda "şiddet-i şita" olarak da karşımıza çıkar.

Eski Türkçe aile sözlüğü

❄ Kebbetu'ş-şita

🔸 Sözlükte geçen "kebbetu'ş-şita" kelimesi, "kışın yaşanan şiddetli soğuğun kaynağına"anlamına gelir.

Türkçenin ilk sözlüğü Divanü Lugati't-Türk'te yer alan atasözleri

❄ Eş-şetv

🔸 "Eş-şetv" sözcüğü "bir yerde kışlamak, kış mevsimini farklı alanda geçirmek" manasında kullanılmaktadır. Kış

Türkçenin en eski sözlüğü hakkında 12 bilgi

❄ Eş-şetiyy

🔸 "-şetiyy" kelimesi " kış gününde yağan yağmur" anlamını karşılar.

Geçmişten Günümüze Türkçe Sözlükler

❄ Menuh

🔸 "Menuh" kelimesi, "kışın süt veren deveye verilen isim" manasına gelmektedir.

Türkiye'de basılan ilk sözlük: Vankulu Lügatı

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN