Arama

Türk lehçelerinde öğrenci

Türkçe doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın her yerinde konuşulan zengin bir dildir. Türk lehçeleri, birebir aynı veyahut harf değişimlerine uğrayan sözcükleri bünyesinde barındırır. Bunlardan biri olan öğrenci kelimesinin; oquvçıqu, ürenci, okuuçu gibi karşılıkları bulunur. İşte bu kelimenin Türk lehçelerindeki diğer karşılıkları...

ESKİ TÜRKÇE

Öğrenci - Ögengüçi

🔹 Eski Türkçe günümüzde, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere pek çok lehçenin temelini oluşturmaktadır. Bu minvalde ilk Türkçe dönemi, Türk tarihi açısından oldukça önemlidir.

🔹 Bu duruma örnek olarak Eski Türkçe'den günümüze ulaşan öğrenci sözcüğünü gösterebiliriz. Bu kelimenin Eski Türkçe'deki karşılığı ögengüçi kelimesidir.

Türk lehçelerinde eylül ayı

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Öğrenci - Telebe

🔹 Güneybatı Türk lehçeleri aynı zamanda Oğuz grubu olarak da bilinir. Bu sınıfta yer alan Azerbaycan Türkçesi hem Eski Türkçe hem de Arapça ve Farsça kelimeleri bünyesinde barındırır.

🔹 Arap dilinden alınan telebe yani öğrenci sözcüğü de bu duruma bir örnektir.

Məktəb tələbələri üçün partalar sifariş olunub.

Okul talebeleri için sıra siparişi verildi.

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Öğrenci - Okuwçı

🔹 Oğuz grubu lehçelerinden biri Türkmen Türkçesidir. Bu lehçede Eski Türkçe unsurları bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri öğrenci sözcüğünü karşılayan okuwçı kelimesidir.

Şu ıyl mekdep okuwçy gyzlar üçin täze mekdep formasy giriziljek.

Bu yıl kız öğrenciler için yeni bir okul üniforması tanıtılacak.

Türk lehçelerinde sonbahar

GAGAVUZ TÜRKÇESİ

Öğrenci - Ürenci

🔹 Oğuz grubunun Batı topraklarındaki temsilcisi olan Gagavuz Türkçesi, Türkiye Türkçesi ile ortak pek çok kelimeyi bünyesinde barındırır.

🔹 Romanya ve Moldova gibi ülkelerde yaşamlarını sürdüren Gagavuz Türklerinin dilinde, öğrenci sözcüğünü ürenci kelimesi karşılar. İşte bu örnekle benzerliklerini bariz olarak görmekteyiz.

Şkolada ürenciler baarardı.

Okulda öğrenciler bağırdı.

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Öğrenci - O'quvchi

🔹 Orta Türkçe döneminin en önemli temsili, şüphesiz Karluk Türkçesi'dir. Bu kapsamda Güneydoğu Türk lehçelerinde yer alan Özbek Türkçesi'nde, Eski Türkçe kelimeler bulunur.

🔹 Bunlardan biri öğrenci manasına gelen o'quvchi kelimesidir.

O'quvchilar uchun yana bir sovrinlar o'yinini o'tkazmoqdamiz.

Öğrenciler için bir ödül çekilişi daha düzenliyoruz.

Oquv bilmӓz, yazuv bilmӓz, yӓnӓ dünyånı fӓhm etmӓs, Bu ӓhmӓqdın tuġulgӓn bӓhtsız oġlånnı yer yutsun.

Okuma yazma bilmeyen, üstelik dünyayı idrak etmeyen bu ahmaktan doğan bahtısız oğlanı yer yutsun.

Ortak değerlerimiz "sevgi"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN