Arama

Ortak değerlerimiz "sevgi"

Dünyanın var olduğu günden itibaren sevgi de var olmuştur. Sevgisiz hiçbir devlet ve hiçbir millet varlığını koruyamamış ve dağılıp yok olmuştur. Türk lehçelerinde çeşitli şekillerde yaşayan ve sevmek kökünden türeyen sevgi kelimesi, farklı halleriyle dikkat çekmektedir. Kuzeyden, güneye; batıdan doğuya tüm türkleri birleştiren bir sözcüktür sevgi... Türklerin bir arada kalmasını ve devlet kurmasını sağlayan bu değerli kelimenin diğer lehçelerdeki karşılıklarına gelin beraber bakalım...

ESKİ TÜRKÇE

Sevgi- Amrak

🔸 Eski ve köklü bir kelime olan "sevgi" sözcüğü, Eski Türkçede, "amrak" kelimesini karşılar.

Barayın tiser baç amrakım
Baru yime umaz men

Gideyim desem güzel sevgilim
Gidemiyorum da

Eski Türkçe şiir örneği

Eski Türkçe aile sözlüğü

ALTAY TÜRKÇESİ

Sevgi- Süüş

🔸 Rusya sınırları içinde varlığını koruyan Altay Türkçesi, kuzeydoğu grubuna mensuptur. "Sevgi" kelimesi bu lehçede, "süüş" olarak karşımıza çıkar.

Tuugandar! Açalar! Püün bayram!
Sügünger, sekirger, sarnagar!
Salkındar- tımıgar,
Piyik tuular – ukar,
Ene d'er- sen paldar
Püün pirgeler!

Kardeşler! Amcalar! Bugün bayram!
Sevinin, zıplayın, şarkı söyleyin!
Rüzgarlar, sakinleşin;
Yüksek dağlar, dinleyin;
Ana yurt, senin çocukların
Bugün birlikte!

Altay Türkçesi şiir örneği

HAKAS TÜRKÇESİ

Sevgi- Amırax

🔸 Ataları Kırgızlar olan Hakas Lehçesi, kuzeydoğu grubuna yakınlığı ile dikkat çekse de günümüzde Sibirya grubunun temsilcisidir.

Hırlar hasti traktorlar
Hınığ küüleg çaçalar;
Hınığ oyınnarnı, ırlarını
Hınıp çonnar oynapça.


Tepeler yamacında traktörler
Güzel gürültü yayıyorlar;
Güzel oyunlar, şarkıları
Sevip halklar oynuyorlar.

Hakas Tahpahtar- Hakas Türküleri

Ortak değerlerimiz "baba"

TUVA TÜRKÇESİ

Sevgi- Inak

🔸 Kuzeydoğu grubunun temsilcisi olan Tuva Türkçesi, Sibirya'da konuşulan ve varlığını koruyan bir lehçedir. "Sevgi" kelimesi Tıva Türkçesinde, "ınak" kelimesiyle karşılık bulmuştur.

Dagnın bediinden tuman ıravas, dangıraktıgnın çüreenden ınak ıravas.
Dağın yükseğinden sis eksik olmaz, yeminlinin yüreğinden sevgi uzaklaşmaz.

SAHA TÜRKÇESİ

Sevgi- Taptal

🔸 Sibirya (kuzeydoğu) grubunda yer alan Saha Türkçesinde "sevgi" kelimesi "taptal" olarak kullanılmaktadır.

Türk Lehçelerinde ortak kelime "anne"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN