Arama

Türk lehçelerinde "afet, felaket"

Doğal afetler, insanların müdahalesi dışında gerçekleşen ve büyük yıkım ve hasarlara sebebiyet veren tabiat olaylarıdır. Sel, deprem, heyelan, tsunami, yangın gibi doğal afetler insanlara ve insanlığa tarih boyunca büyük zarar verdi. Bu felaketlere, tarih boyunca acı tecrübeler edinilerek çeşitli isimlendirmeler verilmiştir. İşte, Türk lehçelerinde afet ve felaket kelimelerinin karşılıkları...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Afät/ fälâkät

🔹 Türk mitolojisinde, insana ve yaşamına zarar veren tabiat olaylarını ifade etmek için pek çok isim türetilmiştir. Bu isimler Arapça kökenli olan "afet ve felaket" kelimelerinden gelmektedir.

🔹 Bu minvalde, Oğuz grubunun temsilcilerinden biri olan Azerbaycan Türkçesinde "afet ve felaket" kelimelerini karşılayan "afät/ fälâkät" sözcükleridir.

Türk lehçelerinde "deprem"

TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Apat/ ayılgançlık

🔹 Tabiat olaylarının yol açtığı yıkımlar, "afet" kelimesi altında; sel, deprem, heyelan, tsunami, yangın gibi felaketleri kapsamaktadır. Türkmen Türkçesinde de bu kelimeleri "apat ve ayılgançlık" ifadeleri karşılamaktadır.

UYGUR TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Apät/ palakät

🔹 Güneydoğu Türkçesinin temsilcisi olan Uygur Lehçesi, başta Doğu Türkistan'daki Uygurlar olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşamalarını sürdürmekte olan Uygurlarca kullanılmaktadır.

🔹 Afet kelimesi ile felek kökünden türeyen Arapça "felaket" sözcüğünün karşılığı "apät/ palakät" olarak karşılık bulmaktadır.

Ortak değerlerimiz "dağ"

ÖZBEK TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Afät/ fälakät

🔹 Güneydoğu grubunun temsilcisi olan Uygurlar, bugün ağırlıklı olarak Özbekistan Cumhuriyeti'nde yaşamaktadırlar. Özbek Türkçesi ise kendi cumhuriyetinde yaşayan halkı ve Pakistan, Türkiye gibi ülkelere göç eden Özbek Türkleri tarafından konuşulmaktadır.

🔹 Özbek Türkçesinde "afet/ felaket" kelimelerini, "afät/ fälakät" sözcükleriyle karşılık bulur.

BAŞKURT TÜRKÇESİ

Afet/ felaket - Afät/ fälâkät

🔹 Kuzeybatı sınıfını temsil eden bir diğer lehçe olan Başkurt Türkçesinde "afet ve felaket" kelimelerini karşılamak için "afät/ fälâkät" sözcükler kullanılır.

Ortak değerlerimiz "vatan"

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN