Arama

Nesillerin hocası Nurettin Topçu kimdir?

Hareket felsefesi ile Müslüman ve aksiyoner kuşakların yetişmesinde büyük katkıları olan Nurettin Topçu, eserleri ile gençlere ve topluma hala yol göstermeye devam ediyor. Büyük bir ahlak ve dava adamı olan Topçu, yazdığı eserler ve konuşmaları ile yirminci asır düşünce tarihine damga vurdu. Büyük düşünce adamı Nurettin Topçu'yu vefatının 48. yılında rahmetle anıyoruz.

NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

◾ Pek çok özelliği ile öne çıkan Nurettin Topçu esasında bir ahlak felsefecisi ve fikir adamı olarak temayüz eder. 1909-1975 yılları arasında yaşayan yazar, Hareket dergisi etrafında "Anadolu" merkezli bir fikir dünyası inşa eder.

1928-1935 yılları arasında Üniversite eğitimini Fransa'da sürdüren Topçu, 1934'de Doktora tezini savunarak Sorbonne'da felsefe doktorasını tamamlayan ilk Türk olarak tarihe geçti.

◾ Lakin Türkiye'de doçentliğinin kabul edilmemesi üzerine hayatına tesir edecek muallimliğe başladı. Öğretmenlik hayatı boyunca; Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İstanbul İmam Hatip Lisesi, İzmir Lisesi, Robert Koleji'nde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve dinler tarihi dersleri verdi.

◾ Nurettin Topçu'nun talebeleri akademide yükselerek, hocalarının onlara açtığı yolu izlediler.

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Nurettin Topçu yayınladığı "
Çalgıcılar" yazısı sebebiyle Denizli'ye sürgün edilmiştir.


"Ahlak davasıyla geçen bir ömür" yazımızı okumak için tıklayın

NURETTİN TOPÇU'NUN ESERLERİ

◾ Nurettin Topçu, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere milletimizin dayandığı ekseri hususa eserlerinde yer verir. Üretken bir kaleme sahip olan Topçu, eserleri ile kendi zihin dünyasını ortaya koyar.

Hareket dergisi ile beraber kendisi ile aynı zihni yapıda olan birçok ilim ve sanat adamının yetişmesine ön ayak olur.

Nurettin Topçu'nun eserleri;

➡ Taşralı
➡ Türkiye'nin Maarif Dâvası
➡ Ahlâk Nizâmı
➡ Yarınki Türkiye
➡ Büyük Fetih
➡ Var Olmak
➡ İsyan Ahlâkı
➡ Psikoloji
➡ Amerikan Mektupları-Düşünen Adam Aranızda
➡ Ahlâk
➡ Felsefe
➡ Millet Mistikleri
➡ Mantık
➡ Sosyoloji
➡ Varoluş Felsefesi - Hareket Felsefesi
➡ Reha
➡ İslâm ve İnsan - Mevlâna ve Tasavvuf
➡ İradenin Davası - Devlet ve Demokrasi
➡ Bergson
➡ Mehmet Âkif
➡ Kültür ve Medeniyet

(X) 📦 Nurettin Topçu'nun eserlerini satın almak için tıklayın

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Nurettin Topçu'nun zihni yapısını bugün Dergah Yayınları devam ettirmektedir.


Hareket Felsefesi ve Nurettin Topçu'nun ilişkisi nedir? Okumak için tıklayın

MEHMET AKİF

📌 Ahlak, Nurettin Topçu ve Mehmed Akif'i en güzel tarif eden kelimelerinin arasında gelir. Çocukluğundan beri Akif'e karşı derin bir sevgi ve hürmet besleyen Topçu, bu eseri ile Akif'in sanatsal, insani ve toplumsal önemini öne çıkarır. Topçu bu yönüyle kendisinden sonraki kuşakların Mehmet Akif'i her yönü ile ele almasına kapı açar.

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Sosyal Bilimler alanında dünyadaki en büyük okullardan biri olarak kabul gören Sorbonne'da okuyan Topçu, bu okulda doktora derecesi alan ilk Türk olur.

Eserden alıntılar

"Büyük mücahit, asillerle zariflerin yanında değil, hakkı çalınan mazlumların yanındadır."

"Daha dün cami avlusundaki çınarda gölgelenirken, elli sene içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir büyük sanayi asrının ateşten bir sel gibi baskınına uğradık; örf gitti, kuvvet gitti, aile gitti, idrak gitti, ümitler hep gitti; hala karanlıkta bekliyoruz."

📌 Eser, Mehmet Akif'i her cephesi ile ele alması yönünden alanının ilklerindendir. Topçu ayrıca Safahat'a felsefi açıdan yaklaşarak Akif'in hayalini kurduğu "Asım'ın Nesli"ne de edebiyatın yanında fikri ve felsefi bir bakış açısı kazandırır.

Nurettin Topçu Doktora ödülü olarak ne istemişti? Öğrenmek için tıklayın

(X) 📦 Eseri incelemek ve satın almak için tıklayın

BÜYÜK FETİH

📌 Cumhuriyet döneminde yazmış olduğu yazılar ile öne çıkan Nurettin Topçu, pek çok alanda kalem oynatması ile bilinen mahir bir mütefekkirdir. Eserde, Fatih Sultan Mehmet'in karakteri, İstanbul'un fethinin önemi, fetih felsefesi gibi temel hususların yanında bir mazi telakkisinin ne anlama geldiğine de ustaca değinilir.

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Nurettin Topçu, İzmir'de görevli iken "Hareket" dergisini çıkarmaya başladı. Bu dergi etrafında zamanla bir kadro oluşarak edebi, felsefi ve akademik yönde ilerledi.

Hareket Dergisi nedir?
1939-1982 arasında farklı periyotlarla yayın hayatını sürdüren dergi. Toplamda 187 sayı olarak yayınlanan dergi Nurettin Topçu etrafında bir ekol oluşmasına vesile olur.

Eserden alıntılar

"Fethin de iki cephesi vardır: Maddeden ibaret olan toprağın ve servetin fethinden aydınlıklar âlemi olan ruh dünyasının fethine yükselmedikten sonra şu arzın senle ben arasında paylaşılmasından ne çıkar?"

"Vaktiyle vatanın bir karış toprağını teslim etmeyeceği haçlıların çan seslerini susturmak için, beş yüz sene garbın varoşlarında nöbet bekleyen Fatihlerin torunları, şimdi çocuklarının ruhunu haçlıların kültürüne teslim etmek emeliyle, çan kapılarında sıra bekliyor."

📌 Fethin sadece maddi bir karşılığı olmadığını savunan Topçu, asıl fethin kalbin fethi olduğunu zikreder. Kitapta milletimizin fetihle taçlandırdığı "İlayi Kelimetullah" anlayışı etrafında gezinen Topçu, manevi fetihle kalpleri temizlemenin önemine de ayrıca dikkat çeker.

Nurettin Topçu'nun Büyük Fetih kitabından daha fazla alıntı okumak için tıklayın

(X) 📦 Eseri incelemek ve satın almak için tıklayın

İSYAN AHLAKI

📌 Nurettin Topçu esas olarak bir akademisyendir. Üniversite hocalığının Türkiye'de gasp edilmesi bu hakikati değiştirmez. İsyan Ahlakı Topçu'nun Sorbonne'da yayınlanan doktora tezidir. Aslı Fransızca olan eser altmış yıl sonra, 1994'te Türkçeye kazandırılır.

(X) 🔍 Bilgi Notu:
Nurettin Topçu, Adalet Partisi'nin kurucuları arasındadır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında Ali Fuat Başgil'in gördüğü muamele sebebiyle siyasetle ilişiğini keser.

Eserden alıntılar

↪ "Biz, hem uysallığa, hem de anarşizme karşıyız. Her türlü sosyalizme, yani toplum gerçeğinin her şey olduğu anlayışına karşı olduğumuz kadar, bencil ve katı ferdiyetçiliğin de karşısındayız."

↪ "İnsan tabiatı itibariyle endişeli ve dolayısıyla mutsuz bir varlıktır... Tabiat bize sükûnet sunmaktadır."

📌 İsyan Ahlakı insanı kendini ve toplumu sorgulamaya iten, üzerine düşünülmesi gereken bir eserdir. Topçu'nun eserde isyan olarak nitelediği kavram, aslında hareketsizliğe, üretmemeye, yerinde saymaya ve anarşizme isyandır. Bu isyanın bir ahlaktan geldiğini savunan yazar, bizlere kavramların ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor.


Nurettin Topçu'nun sesinden "Vaaz" dinlemek için tıklayın

(X) 📦 Eseri incelemek ve satın almak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN