Arama

Köksüzleşmenin temelleri

İnsanın kendini bulduğu, düşünmeye başladığı süreci en çok destekleyen şey olan okuma kültürü ekmek, su gibi temel bir ihtiyaçtır. Çağımızda herkesin lisans ve yüksek lisans mezunu olması kitap okuma, düşünme oranlarının düşmesini açıklayamıyor. Vuku bulduğu dönemde sadece seçkinlere has bir nesne olan kitabın serüveni günümüzde maalesef olumsuz yönde seyrediyor. Ayrıca bizi biz yapan eserlerden uzaklaşmak da ortaya büyük bir köksüzleşme gerçeğini çıkarıyor.

◾ Eğitim anne karnında başlayan ve insanın vefatına dek süren uzun ve öğretici yaşam sürecini kapsar. İnsanın kendi vadisini bulduğu, üzerine düşündüren yegane başlangıç ise yazı ve okuma kültürüdür.

Bir yazı dili kurmak ve bu müstesna nesneyi okuma ile çevrelemek her medeniyetin ajandasına ilk olarak eklediği maddedir. Yazı ile var olamayan bir düşünce dünyası varlığını sürdüremez.

Estetik bir ölçü olarak "sünnet"

◾ Günümüzde Anaokulu ile başlayan eğitim hayatı artık yüksek lisans ve doktora derecelerinin de mutad olarak karşılanmasıyla beraber kırklı yaşlara yaklaştı.

◾ Lakin her ne hikmetse eğitim oranı yükseldikçe okuma oranımız aksi istikamette seyretti. Artık yazılı basının az bir kısmını kitaplar oluşturuyor.

Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz

Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamadan ve insanlar arasında mushaf olarak dolaşıma girmeden evvel kitap seçkinlere has, dolaşımda olmayan bir nesneydi.

◾ Bu durumu en çok Orta Çağ Avrupa'sında müşahede edebiliriz. Zira Martin Luther'in başlattığı akım neticesinde vücud bulan "Protestanlık" herkesin İncil'e erişimini savunuyordu.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

◾ Bir kutsal kitap "kilise" tarafından adeta hapsedilmiş vaziyetteydi. Kutsal kitabın herkes tarafından okunmasını savunan Luther, dindar halk kitlelerinin sesi oldu.

◾ İncil'in herkes tarafından okunmaya başlamasının ardından Avrupa'da zihinsel bir devrim başladı. Reform hareketleriyle başlayan ve Rönesans ile filizlenen bu devrimin beslendiği kaynak ise yıllardır birikerek genişleyen İslam medeniyeti oldu.

Reform nedir?

Martin Luther'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne karşı başlatılan dinsel harekete verilen isim.

Rönesans nedir?

15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa'nın geçirdiği zihni değişimin bir yansıması olarak ortaya çıkan döneme verilen ad.

Avrupa tarihinin kara lekesi

Bilgiyi elde tutmanın gücü de yanında getireceğine inanan Avrupalılar şahsi kütüphaneleri ile kitap toplayıcılığına başladılar. Hatta bu durum öyle bir raddeye geldi ki Batı'nın gördüğü en büyük medeniyet olan Endülüs'te Avrupalı kitap hırsızları ortaya çıktı.

Endülüs'te yıllar içerisinde oluşan ilmi hareketliliği kendileri için bir çıkış olarak gören Batılılar, buradan edindikleri kitaplarla Yunan Klasikleri'ne erişim sağladılar.

Tarihe yön veren medeniyet: Endülüs

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN