Arama

Kerkük'te dönüm noktası

Kerkük, bir Türk yurdudur. Bazı devletlerce bu gerçek unutturulmak istendi fakat insanlığa aykırı bu zihniyetler, yaşanan bir gelişme sonucu büyük bir hezimete uğradı. Asırlardır Türk gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Iraklı Türkmenler, bugün yaşadıkları bölgenin resmi dilinin Türkçe olmasının sevincini yaşıyorlar.

IRAK'TA BİR TÜRK DİYARI

🔹 Geçmişten günümüze Türkler, birbirinden farklı coğrafyalara akınlar düzenlemişler ve gittikleri yerlerde devletler kurmuşlardır. Akınlar düzenlenen yerlerden biri de Irak'tır. Türkler bu bölgeye 674 yılı itibariyle yerleşmeye başlarlar.

🔹 674 senesinden itibaren Irak topraklarında bilhassa Kerkük'te devlet kuran Türkler arkalarında, varlıklarının delili niteliğinde maddi- manevi pek çok mimari eser bırakmışlardır.

Eski Türkçe aile sözlüğü

TÜRKÇE'YE KARŞI ZİHNİYET

🔹 Türk diyarlarından biri olan Kerkük, zaman içinde farklı milletlerin saldırılarına maruz kalır ve böylece hakim güç el değiştirir. Bunun sonucunda bölgede yaşayan Türkler, azınlık olarak kabul edilirken dillerini, gelenek ve göreneklerini devam ettirmeleri ise kat'i surette yasaklanır.

🔹 İçinde bulunulan bu durum farklı dönemlerde değişse bile "Türkçe'ye karşı zihniyet" değişmez. Fakat son günlerde meydana gelen bir gelişme, Kerkük'te yaşayan Türkler için bir dönüm noktası olacaktır. Çünkü alınan bir karar sonucu, Irak'ın bir vilayeti olan Kerkük'te resmi dilin Türkçe olmasına karar verilir.

KERKÜK NEREDE?

🔹 Kerkük; Irak'ın kuzeyinde, başkent Bağdat'tın yaklaşık 240 kilometre kuzeyinde bulunmaktadır. Tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olan Kerkük, Irak'ın petrol rezervlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

🔹 Kısacası burası için, petrol endüstrisi adına çok önemli stratejik bir noktayı teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda Kerkük, çeşitli etnik ve dini gruplara ev sahipliği yapmaktadır. Türkmenler, Araplar ve Kürtlerden oluşan etnik çeşitlilik sebebiyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı bir kent olmaktadır.

Eski Türkçeden Anadolu ağızlarına geçen kelimeler

KERKÜK TARİHİ

🔹 Türkler, 674 yılında Emeviler zamanında Irak topraklarına akınlar düzenlerler. 749 senesine gelindiğinde ise Meşrik Valisi Yezid b. Umar b. Hüseyin, Buhara vilayetinde üç yüze yakın Türk askerini ordusuna dahil etmiştir.

🔹 835 yılında ise Abbasi Halifesi Mu'tasım, savaşçı kimliklerine güvendiği Türklerden bir muhafız birliği oluşturur. Kurduğu muhafız birliği ilerleyen dönemde yönetimde söz sahibi olmaya başlar. İşte, bu bölgeye gruplar halinde gelen Türkler, Irak'taki mevcudiyetlerini bir üst noktaya taşımış olurlar.

Yezid b. Umar b. Hüseyin kimdir?

Yezid b. Umar b. Hüseyin,Irak'ın son Emevi valisidir.

Buhara nerede?

Orta Asya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Buhara, günümüzde Özbekistan sınırları içinde tarihî şehirdir.

Abbasi Halifesi Mu'tasım kimdir?

1242 - 1258 yılları arasında Abbasi Devleti'nin son hükümdarı ve Irak Abbasileri'nin 37. ve son halifesidir.

Orta Asya değil Türkistan

ABBASİ HALİFESİNİN YARDIM ÇAĞRISI

🔹 Abbasi Halifesi, her ne kadar Türk muhafız birliğinin gücüne güvense de zamanla Büveyhilerin baskılarını Türk muhafız birliği de durdurmaz. Bunun üzerine halife, Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'den yardım talep eder.

🔹 Abbasilerin yardım çağrısı üzerine 1055'de Bağdat'a ulaşan Selçuklu ordusu, bölgeden temizler. Böylece Bağdat, Selçuklu idaresine girer ve bu da Irak topraklarına yerleşmek isteyen Türklere imkan sağlamış olur.

Tuğrul Bey kimdir?

Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır.

Büveyhioğulları kimdir?

İran ve Irak'ta hakimiyet sağlayan Deylemi kökenli İrani ve Şii karakterli Büveyhiler, bir hanedanlıktır.

Bağdat nerede?

Irak'ın başkenti ve en büyük kenti Bağdat'tır. İslam aleminin en güçlü devletlerinden biri olan Abbasiler'e başkentlik yapmıştır.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN