Arama

Hikmet şairi Nabi'den ahlaki öğütler

17. yüzyılda yaşamış önemli şairlerden Nabi, edebiyata tefekkür anlayışını getirdi. Arapça ve Farsça "yok" anlamına gelen "Nâ" ve "bî" kelimelerinden oluşan Nabi mahlasını kullanan şair, şiirlerinde insanlara yol gösteren öğütlerde bulundu. Onun bu öğütlerden oluşan Hayriye adlı eseri, her dönem okunup oldukça sevildi. Sizler için hikmet şairi Nabi'den öğütleri derledik.

Bu ders hâne-i âlemde zümre-i insân
Bakılsa her biri bir nüsha-i mücellededür

Bu dünya dershanesinde bakılsa her insan bir ciltlenmiş (kitap) nüshasıdır.

Türk şiiri denilince akla ilk gelen şair ve şiirler

Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâbük-süvârın görmüşüz

O garipler ki, bütün sermayeleri can yakıcı bir ah silâhından ibarettir ama onu şöyle bir attıkları zaman, nice hızlı süvarilerin vurulup yere serildiklerini gördük.

Şairlerin dizelerinden melodiye dönüşen şiirler

Hande-ruluk eser-i rahmetdür
Türş-ruluk sebeb-i nefretdür

Güler yüzlülük rahmet alametidir. Suratı ekşitme ise nefrete sebep olur.

Osmanlı klasik şiirinin kurucu şairleri

  • 4
  • 25
Hikmet şairi Nabi'den öğütler
Hikmet şairi Nabi’den öğütler

Bendelük tavrına olsun amelün
Hak âzârına dırâz itme elün

Yaptığın her şey kullara yakışır şekilde olsun. Allah'ı gücendirecek bir şeye sakın elini uzatma.

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

Mesnedi zirve-i destâr-ı ser-i rağbet olur
Sünbül-i ter gibi her kimde ki var bûy-ı edeb

Kimde edep kokusu varsa yeri rağbet başının sarığının zirvesi olur.

Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inin ilk 18 beyiti

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN