Arama

Mevlana'nın Mesnevi-i Şerif'inin ilk 18 beyiti

Mevlana'nın 25 bin beyitlik mesnevisinin ilk 18 beyiti oldukça önemlidir. Bizzat Mevlana Celaleddin Rumi'nin kaleme aldığı bu beyitler, Mesnevi-i Şerif'in özünü oluşturur. İşte "Dinle, bu ney neler hikayet eder, ayrılıklardan nasıl şikayet eder." beyitiyle başlayan Mesnevi-i Şerif'in ilk 18 beyiti...

  • 1
  • 19
Mesnevi-i Şerif'in özünü oluşturan beyitler
Mesnevi-i Şerif’in özünü oluşturan beyitler

◾ Mevlana'nın 25 bin beyitlik mesnevisinin ilk 18 beytini, bizzat Mevlana Celaleddin Rumi kaleme aldı. Geri kalan beyitler ise Mevlana'nın, Hüsameddin Çelebi'ye yazdırdığı beyitlerdir.

Mevlana'dan hayat dersi veren 40 alıntı

Mesnevî-i Şerif'in özünün bu ilk 18 beyitte olduğu söylenir. Hüsameddin Çelebi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediklerinin kaybolmaması için kaleme almak ister. O da sarığının kenarından kâğıt çıkarır ve "Senin gönlüne düşen bizim de gönlümüze düşmüştür" der.

◾ Mevlevi büyükleri, ebcet hesabına göre on sekiz rakamının "Hay" esmasına karşılık geldiğini söyler. Bu sayı aynı zamanda 18 bin aleme işaret eder.

◾ Mevlana'nın yazdığı bu ilk 18 beyitte, neyin ağzından konuşur. İşte Mesnevî-i Şerif'in özünü oluşturan ilk on sekiz beyit…

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned
Ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned

Dinle, bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.

Kez neyistân tâ merâ bübrîdeend
Ez nefîrem merd ü zen nâlîde end

Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryâdımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir.

Sîne hâhem şerha şerha ez firâk
Tâ bigûyem şerh-i derd-i iştiyâk

İştiyâk derdini şerh edebilmem için, ayrılık acılarıyla şerha şerhâ olmuş bir kalp isterim.

Herkesî kû dûr mand ez asl-ı hiş
Bâz cûyed rûzgâr-ı vasl-ı hîş

Aslından vatanından uzaklaşmış olan kimse, orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN