Arama

Sözünüzün etkisini artıracak beyitler

Eski toplumumuzun düşünüş, yaşayış ve sanat sevgisini günümüze taşıyan divan şiiri, edebiyatımızın mihenk taşı olmaya devam ediyor. Hatta bununla ilgili, divan şiirini sevdiren adam olarak anılan İskender Pala "Divan şiiri kaybolmaya yüz tutan gizli bir bahçe gibidir ve insanı, hiç solmayan çiçeklerinin rengi ayrı, kokusu ayrı, şekli ayrı büyüler." der. Sizler için günlük hayatta sözünüzün etkisini artıracak divan şiirinden beyitler derledik.

Hak Taâlâ intikamın, yine abdiye alır
Bilmeyen ilm-i ledünni, ânı kul yaptı sanır

Hacı Bayram-ı Velî

Allah, zalim kulunun cezasını vermek için başka bir kulunu vesile eder. İşin hakikatini bilmeyenler onu kuldan bilirler.

*Abd: kul

Sanma şâhım - herkesi sen - sâdıkâne - yâr olur
Herkesi sen - dost mu sandın - belki ol - ağyâr olur
Sâdıkâne - belki ol - bu âlemde - dildâr olur
Yâr olur - ağyâr olur - dildâr olur - serdâr olur

Yavuz Sultan Selim

Bu kıtanın her dizesi soldan sağa veya yukarıdan aşağıya aynı biçimde okunacak şekilde düzenlenmiştir.

*Ağyâr: Düşman

*Dildâr: Sevgili

*Serdar: Önder, komutan

Bir değirmendir cihan her kimse bekler nevbetin

Zati

Dünya bir değirmen gibidir, hakkını almak üzere nöbetini bekler.

*Nevbet: Nöbet

Dediler Zati'ye birkaç gammaz
Baki-i zağ uğurlar sözünü
Dedi ol bülbül-i gülzar-ı sühan
Besle kargayı oysun gözünü

Zati

Birkaç dedikoducu gelip Zati'ye "Şu karga Baki senin şiirlerini çalıyor!" dediler. Söz gülistanının bülbülü olan usta şair şöyle cevap verdi: "Bunda şaşılacak ne var, besle kargayı oysun gözünü."

Baki, kısa boylu, kara kuru bir adamdı. Burnunun eğriliğinden dolayı onu çekemeyenler "Karga Baki" "Baki-i Zağ" lakabını takmıştı. Bu kıtada anlatılan hadise ise tam tersi şekilde gerçekleşmiş, Zati onun şiirlerinde, Baki yazan mısraları kendi mahlasıyla değiştirmişti.

*Gülzar: Gülistan, gül bahçesi

*Sühan: Söz

Mende Mecnun'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-i sâdık benim Mecnun'un ancak adı var

Fuzuli

Bende Mecnun'dan daha ileri seviyede bir aşıklık yeteneği var. Mecnun'u sadece adı var, gerçek aşık benim.

*Füzûn: Çok, fazla.

*İsti'dâd: Kabiliyet

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN