Arama

Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin beyitleri ve anlamları

Divan şiirinin edasını dönüştüren Fuzuli'nin yazdığı beyitler, insanların hafızasında yer edindi. Onun yazdığı beyitler, nesilden nesile aktarılarak günümüzde de ezberlenip okunmaya devam etti. Edebiyatımızın en büyük şairlerinden Fuzuli'nin asırlardır dilden dile dolaşan beyitlerini ve anlamlarını derledik.

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

Ey göz! Gönlümdeki ateşlere gözyaşından su saçma. Zira böyle tutuşan ateşleri su söndürmez.

SÖZÜNÜZÜN ETKİSİNİ ARTIRACAK BEYİTLER

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkım zehri dermânımdadır

Aşk derdiyle iyiyim tabip bana ilaç vermekten vazgeç; şifa kılma, asıl beni öldürecek olan zehir senin vereceğin o ilaçtır.

DİVAN EDEBİYATINDA DERİN MANALARI OLAN BERCESTE BEYİTLER

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhit olmuş gözümden günbed-i devvâra su

Bilmiyorum, dönen gök kubbe mi su rengindedir yoksa gözyaşlarım mı gökyüzünü kaplamıştır?

DİVAN EDEBİYATINDAN BEYİTLER VE ANLAMLARI

Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık isti'dâdı var
Âşık-ı sâdık benim Mecnûn'un ancak adı var

Bende Mecnûn'dan fazla âşıklık kabiliyeti var; asıl sadık âşık benim ama ne yaparsın bir kere Mecnûn'un adı çıkmış.

HİKMET ŞAİRİ NABİ'DEN AHLAKİ ÖĞÜTLER

Suya virsün bâğbân gülzârı zahmet çekmesün
Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gül-zâre su

Bahçıvan boş yere zahmet çekmesin, gül bahçesini sele versin. O bin gül bahçesine su verse senin yüzün gibi bir gül açılmaz.

TÜRK ŞİİRİ DENİLİNCE AKLA İLK GELEN ŞAİR VE ŞİİRLER

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN