Arama

Kubbeyi yere koymayan mimar: Turgut Cansever

Eserlerinde İslami bir kaygı ve yaşanabilirlik ilkesini esas alan Turgut Cansever, bu hasletleri sebebiyle "Bilge Mimar" alarak adlandırıldı. Üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü alan Cansever, Türk Tarih Kurumu gibi herkesin bildiği yapıların mimarı olarak tanındı. Bakış açısı ile kendisinden sonra gelen mimarları da etkileyen Cansever, eserleri ile insanlara ferah bir mimari model sundu. Sizler için vefatının 14. sene-i devriyesinde "Bilge Mimar" Turgut Cansever'in hayatını ele alıyoruz.

  • 1
  • 13
Turgut Cansever kimdir?
Turgut Cansever kimdir?

📌 Geleneksel ve modern mimariyi yorumlayan ünlü mimar Turgut Cansever 1921 - 2009 yılları arasında yaşar. Köklü bir aileye mensup olan Cansever'in dedesi Türâbî Baba Tekkesi'nin son postnişini, babası Tıbbiyeli Hasan Ferid Bey, annesi ise Kız Öğretmen Okulu'nun ilk mezunlarından Hatice Samime Hanım'dır.

📌 Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde alan Cansever, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirir.

📌 "Selçuk ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun Başlıkları" isimli doktora tezi ile sanat tarihi alanındaki ilk doktora tezini yazan mimar, büyük bir üne kavuşur.

Turgut Cansever'e göre "İslam'da Şehir ve Mimari"

📌 Babası ve çevresi vesilesiyle Muhammed Hamdi Yazır, Neyzen Emin Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet Hamdi Tanpınar, Âsaf Hâlet Çelebi, Mehmet Cavit Baysun, Muvaffak Benderli, Ali Karsal, Halil Dikmen, Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ernst Diez, Sedat Hakkı Eldem gibi devrin ileri gelen ilim, kültür ve sanat adamları ile hemhal olarak yetişen Cansever, adeta bu yönü ile Son Osmanlılar'ın yetiştirdiği mimar olma özelliğini taşır.

📌 Mimari anlayışını geleneksel damardan alan Cansever, eserleri ile yaşanabilir bir şehir kurmanın, İslami bir bakış açısıyla mimariye bakmanın derdini çeker, davasını güder. Bu hasletlerinden dolayı Turgut Cansever "Bilge Mimar" olarak tanınır.

İslam mimarisinin Avrupa'daki izleri

  • 3
  • 13
Turgut Cansever'in düşünce dünyası
Turgut Cansever’in düşünce dünyası

📌 Turgut Cansever Osmanlı'nın son nesli ile hemhal olarak büyür. Bu onun düşünce dünyasını, estetiğe bakış açısını ve yönelimlerini ilk elden etkiler. Doğu'yu bildiği kadar Batı'ya da düşünsel olarak hakim olmaya çalışan Cansever, bu çabaları sayesinde çağdaşlarından ayrılan bir mimari bakışı ortaya koyar.

📌 Ona göre "Sanat eseri varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır." Bu minvalde çalışmalarını sürdüren Cansever, bir nevi taşlar, yapılar arasında Allah'ı (CC) arayan bir derviştir.

İslam mimarisinin dünyadaki hâkimiyeti

  • 4
  • 13
Mimari eserleri
Mimari eserleri

📌 Turgut Cansever'in hayata geçmiş ve geçememiş seksenin üzerinde eseri mevcuttur. Bunlar arasında en bilinenleri Sâdullah Paşa Yalısı Restorasyonu, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Kulübü Oteli'dir. Mimaride modernlikle beraber binalara bir ruh vermeyi amaçlayan Cansever, her daim yeniliklere açık ve araştırmacı özellikleri yüksek bir mimardır.

Meşhur eserleri;

➡ Rıfat Yalman Evi

➡ Karatepe Açık Hava Müzesi

➡ Karakaş Camii

➡ Demir Evleri

➡ Ahmet Ertegün Evi

➡ Beyazıt Meydan Projesi

Avrupa'nın 'Gotik' eserlerine ilham veren İslam mimarisi

  • 5
  • 13
Turgut Cansever'in kitapları
Turgut Cansever’in kitapları

📌 Hayatı boyunca İslam mimarisini anlamak ve bu zarif kültüre katkıda bulunmak maksadıyla yazılar kaleme alan Turgut Cansever emeğinin karşılığı olarak ortaya eserler koyar. Bu eserler;

➡ Selçuklu ve Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri

➡ Modern Mimarinin Temel Meseleleri

➡ Thoughts and Architecture

➡ Şehir ve Mimari

➡ Ev ve Şehir

➡ Kubbeyi Yere Koymamak

➡ İslam'da Şehir ve Mimarı

➡ İstanbul'u Anlamak

İslam uygarlığında mimari eserlerin ağırlığını taşıyan kemerler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN