Arama

İslam dünyasının yetiştirdiği büyük alim; Abdullatif el-Bağdadi kimdir?

Abdullatif el-Bağdadi, İslam dünyasında yetişen en önemli filozof, edip, dilbilimci, muhaddis, tarihçi ve tabipti. Şeker hastalığının teşhisini Batılı bilim adamlarından 6 asır önce keşfetti. 160'dan fazla eser kaleme aldı. Anadolu toprakları dahil olmak üzere ilmini artırmak için uzun seyahatler yaptı. Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile tanışmak için Filistin'e gitti. Burada hastalanan Selahaddin Eyyubi'yi tedavi etti. Peki, Abdullatif el-Bağdadi'nin ilim dünyasına katkıları nelerdi? Bağdadi'ye göre Selahaddin Eyyubi'nin başarısının sırrı neydi? Abdullatif el-Bağdadi'nin hayatı hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.

  • 1
  • 22
ABDULLATİF EL-BAĞDADİ KİMDİR?
ABDULLATİF EL-BAĞDADİ KİMDİR?

📌Abdullatif el-Bağdadi, İslam dünyasında yetişen en önemli filozof, edip, dilci, muhaddis, tarihçi ve tabiptir. Abdullatif el-Bağdadi, 1162 yılında Bağdat'ta doğdu. Kısa boylu ve nahif bir bünyeye sahip olduğundan İbn Nokta ve "Keçecizâde" anlamına gelen İbnü'l-Lebbâd künyeleriyle de anıldı. Bağdat'ta doğup büyüse de aile kökeni olarak aslen Musulludur.

📌Abdullatif el-Bağdadi,Aynı dönemde yaşayan İbn Ebû Usaybia, ʿUyûnü'l-enbâʾ adlı eserinde, onun çok küçük yaşta, "oyun zevkini dahi tatmadan" tahsile başladığını belirtir.

TIP TARİHİNE DAMGA VURAN 5 MÜSLÜMAN ALİM

  • 2
  • 22
İLMİNİ ARTIRMAK İÇİN UZUN SEYAHATLER YAPTI
İLMİNİ ARTIRMAK İÇİN UZUN SEYAHATLER YAPTI

📌Abdullatif el-Bağdadi, Kur'an-ı Kerîm'i ezberledikten sonra başta hadis ve fıkıh olmak üzere, dil ve edebiyat alanlarında temel sayılan metinleri okuyarak icazet aldı.

📌Daha sonra ilmi tecrübelerini geliştirmek ve görgüsünü arttırmak için o devrin belli başlı ilim ve kültür merkezlerini dolaştı. Genç yaşta uzun seyahatler yaparak, bilim adamlarıyla görüşerek münazaralara katıldı. En sonunda tekrar Bağdat'a gelerek burada vefat etti.

VEBANIN BULAŞICI HASTALIK OLDUĞUNU İLMİ

YOLDAN AÇIKLAYAN ALİM

  • 3
  • 22
GÜNÜN NEREDEYSE TAMAMINI OKUMAYA AYIRDI
GÜNÜN NEREDEYSE TAMAMINI OKUMAYA AYIRDI

📌Abdullatif el-Bağdadi, gününün neredeyse tamamını okumaya ayırıyordu. İbn Nâilî adlı bir âlimden aklî ve felsefî ilimleri tahsil ettikten sonra bir süre İbn Sina, Behmenyâr ve Gazali'nin eserlerini okudu. El-Mutenebbî'nin divanının yanı sıra birçok şiir kitabı ve divanı ezberledi. Bağdadi, özellikle İbn Sina'nın eş-Şifa adlı eserini neredeyse ezberleyecek kadar tekrar tekrar okuduğunu belirtir.

📌Bağdat'tan sonra Musul'a geçen Abdullatif, burada döneminin önemli âlimi Kemâleddin bin Yunus'la tanışarak ondan faydalandı. Burada bulunduğu dönemde İbn Muhâcir Medresesi'nde ve dârülhadiste müderrislik yaptı.

BATI BİLİMİNE YÖN VEREN MÜSLÜMAN ALİM

📌1190 yılında, Şam'da Tâceddin el-Kindî ile münazara yapan Abdullatif el-Bağdadi, kısa zamanda ilmî üstünlüğünü kabul ettirdi. Bir yıl sonra da Kudüs ve Mısır'ı ziyaret eden âlim, burada Ebü'l-Kasım eş-Şâriî, Yâsîn es-Simyâî ve İbn Meymûn gibi devrin önemli ilim adamları ile görüştü.

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

  • 5
  • 22
SELAHADDİN EYYUBİ İLE NASIL TANIŞTI?
SELAHADDİN EYYUBİ İLE NASIL TANIŞTI?

📌Sevip takdir ettiği, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile tanışmak için Filistin'e gitti. Selahaddin Eyyubi ile ilk kez Akka'da buluştuktan sonra devrin diğer yöneticilerinden de iltifat gördü. Filistin'de dönemin önemli âlimlerinden Bahaüddin İbn Şeddâd, el-Kadı el-Fâdıl ve İmadüddin el-Kâtib el-İsfahânî ile görüşüp ilimlerinden istifade etti.

📌Kudüs'te bulunduğu sırada Selahaddin Eyyubi'yi ve meclislerini gözlem yapma fırsatı buldu. Haçlıların işgalinden yeni kurtarılmış olan Kudüs'ün surlarını sırtında taş taşıyarak onaran Selahaddin Eyyubi'nin halk tarafından çokça sevildiğini gördü.

KUDÜS'E AÇILAN KAPI: AKKA

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN