Arama

Tıp tarihine damga vuran 5 Müslüman alim

Kimi tarihte ilk kanser ameliyatını yaptı kimi ise Avrupa'nın karanlık çağında tıp ilmine ışık tuttu. Döneminin en iyi hekimleri olan bu alimlerin çoğu insanlara fayda sağlaması için eserlerini Türkçe olarak kaleme aldı. Bu eserler tıp dünyasına yön verdiği gibi cerrahi aletler ve ameliyatları tasvir eden görselleri ile cerrahi alanında önemli bir yer edindi. Peki, bu hekimler kimlerdi? Müslüman tıpçılar kimlerdir? Müslüman hekimler kimlerdir?

  • 1
  • 25
İBN-İ SİNA KİMDİR?
İBN-İ SİNA KİMDİR?

Batıda Avicenna olarak bilinen ve çok saygı gören İbn-i Sina, Bergamalı Yunanlı hekim Galenos'a benzetilerek "Müslümanların Galenos'u" olarak tanınırdı.

📌 Felsefe ve tıp bilimlerinin gelişimine katkılarıyla ön plana çıkan İbn-i Sina, bugün Özbekistan sınırları içerisinde kalan Afşana'da doğdu.

🔍 İbn-i Sina ilaçlarını nasıl hazırlardı?

  • 2
  • 25
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI
276 ESERDEN YALNIZCA 68’İ GÜNÜMÜZE ULAŞTI

Doğduğu yeri 21 yaşında terk ederek hayatının geri kalan kısmını İran'ın çeşitli şehirlerinde geçirdi; felsefe ve tıp alanlarında ün kazandı.

📌 Hayatı boyunca, Farsça olarak kaleme aldığı birkaç küçük kitap haricinde tamamı Arapça olmak üzere 276 eser kaleme aldı. Maalesef bu eserlerin çoğu kayboldu; ancak Doğu ve Batıdaki kütüphanelerde günümüze ulaşmış altmış küsur eseri bulunur.

  • 3
  • 25
TIP ALANINDA 43 ESER KALEME ALDI
TIP ALANINDA 43 ESER KALEME ALDI

Tıp konusunda çok önemli çalışmalar yapan ve bu alanda 43 eser veren İbn Sînâ'nın felsefe alanında 24, fizik alanında 22, ilahiyat alanında 31, psikoloji alanında 23, matematik alanında 15, mantık alanında 22 ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında 5 eseri bulunur.

📌 Bunlara ek olarak münzevilik, aşk ve müzik alanında çeşitli yazılar ve birkaç hikâye de kaleme almıştır.

🔍 İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri

  • 4
  • 25
TARİHTE YAZILAN EN ÜNLÜ TIP KİTABI
TARİHTE YAZILAN EN ÜNLÜ TIP KİTABI

En önemli eseri olan El Kanun fi't Tıb (Tıbbın Kuralları), İngilizcede The Canon olarak bilinir.

📌 Arapça yazılan kitap, o döneme kadar birçok medeniyet tarafından bir araya getirilen tıbbi bilgileri içeren eşsiz bir kaynak eser olması bakımından, tarihte yazılan en ünlü tıp kitabı olarak kabul edilir.

📌 İbn Sînâ'nın (Avicenna) El Kanun fi't Tıb adlı eserinin ilk kitabının kapak sayfası, takribi 15. yüzyıl. İbn Sînâ eserine Allah'ın (cc) adını överek ve Hz. Muhammed'e (sav) ümmetine ve ashabına salat-ü selam ederek başlar.

  • 5
  • 25
BİN YIL ÖNCEDEN BUGÜNLERE IŞIK TUTTU
BİN YIL ÖNCEDEN BUGÜNLERE IŞIK TUTTU

İbn Sînâ, bugün "Bennet Kırığı" (1882) olarak bilinen kemik kırığından, bundan tam bin yıl önce bahsediyordu.

📌 Hastalıkları sınıflandırması, hastalıkların ve salgınların sebep ve belirtilerini ele alması, tedavi uygulamalarıyla hastalığın seyrini takip etmesi, zengin muhtevası ve kullanılan açıklama yöntemleriyle Kanun, hem Müslüman hem de Avrupa ülkelerinde en yaygın kullanılan tıp ders kitabı haline geldi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN