Arama

Hz Ömer’in kişilik özellikleri

Müminlerin emiri Hz. Ömer b. Hattab dünya tarihinin gördüğü en adil yöneticilerden biri idi. Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti gayet iyi bir şekilde anlamış olan Hz. Ömer, yenilikçi, akılcı, adil ve liderlik özellikleri kuvvetli bir halife idi. Bu vasıflar onu İslam tarihinde daima aranılan bir idareci noktasına yükseltti. Peki, Hz. Ömer nasıl bir karaktere sahipti? Hz Ömer kimdir? Hz. Ömer kişiliği, icraatları, nasihatler, sözleri, hakkında, özellikleri, yönetim şekli, adaleti…

  • 1
  • 10
Tarafsızlık
Tarafsızlık

📌 Hz. Ömer (RA) karşılaştığı meselelere tarafsız bakabilmiş büyük bir emirdir. O (RA), kendisine gelen davalarda ve anlaşmazlıklarda Kur'an-ı Kerim'i, Efendimizin (SAV) sünnetini esas alarak hüküm vermiştir. Kendisinden sonra Halife olması istenen oğlu Abdullah b. Ömer'i (RA) yönetim için yeterli görmemiştir. Kendi evladı mevzubahis olduğunda dahi tarafsızlıktan diğer bir anlamıyla Hakkın tarafında olmaktan vazgeçmemiştir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Fil Vakası'ndan on üç yıl sonra Mekke'de doğmuştur. Kureyş'in sefaret işlerine bakan Adi b. Kab kabilesine mensuptur.

Hz. Ömer'in (RA) yaptığı 10 yenilik

  • 2
  • 10
İleri görüşlülük
İleri görüşlülük

📌 Hz. Ömer (RA) devlet işlerinde ve hayatında ileriyi düşünerek hareket etmiştir. Bilhassa Hz. Peygamber'in (SAV) vefatının hemen akabinde Ensar ve Muhacir'in halifelik sebebiyle arasının açılacağını sezmiş ve hızlı bir şekilde Hz. Ebubekir'i (RA) halife ilan ederek, ona biat etmiştir. Bu olayın ardından meclistekiler de Hz. Ebubekir'e (RA) biat etmişlerdir. Böylece İslam Devleti parçalanmaktan kurtulmuştur.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Cahiliye döneminde İslam'a düşman olan Hz. Ömer (RA), Hz. Muhammed'in (SAV) peygamberliğinin altıncı senesinde Müslüman olmuştur.

Kudüs'ün ilk fatihi: Hz. Ömer

  • 3
  • 10
Askeri zekâsı
Askeri zekâsı

📌 Hz. Ömer (RA) İslam Devleti'ni büyütmek ve huzuru temin edebilmek için askerlik alanına dair büyük düzenlemeler yapmıştır. İlk düzenli ordunun kurulması, askerlere maaş bağlanması, askerler için askerlik dışı mesleklerin yasaklanması gibi düzenlemelerle İslam ordusunu bir düzene oturtmuştur. Ordunun bir nizam içerisinde olması hem genişlemeyi hem de toplumsal huzur ve bütünleşmeyi yanında getirmiştir. Bu yenilikler Hz. Ömer'in (RA) askeri zekâsını ortaya koymaktadır.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Efendimiz'i (SAV) şehit etmek maksadıyla yola çıkan Hz. Ömer (RA) kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said b. Zeyd'in evlerine gitmiş, orada "Taha" suresinden etkilenmiştir.

Hz. Ömer nasıl şehit edildi?

  • 4
  • 10
Sorgulayıcılık
Sorgulayıcılık

📌 Hz. Ömer (RA) karakteri itibariyle sorgulayıcı bir yapıya sahiptir. Kendisi Hudeybiye Antlaşması'nın neden imzalandığı inatla sormuş ve kendisini tatmin edici bir cevap almıştır. Lakin bu sorgulayıcılık bir protesto değildir. O (RA) her işin aslını bilmek istemiştir. Bu şekilde meselelere daha fazla nüfuz ederek hakkaniyetli bir yönetim anlayışı kurmuştur. Bu sayede Hz. Ömer (RA), vefatından kısa bir süre sonra İslam düşüncesinde gerçekleşmeye başlayan kelami meselelere de zemin hazırladı.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Hz. Ömer (RA) Resulallah'ın (SAV) komutan olarak katıldığı tüm savaşlara, Hudeybiye Antlaşması'na, Umretu'l kaza ve Veda Haccı'na katıldı.

Medine-i Münevvere'de en çok ziyaret edilen mekanlar

  • 5
  • 10
Adalet
Adalet

📌 Hz. Ömer'in (RA) tebarüz eden özelliği adaletli olması ve adalete gösterdiği hassasiyettir. Hz. Ebubekir (RA) döneminde kaza işlerinin başında bulunarak bu hususta tecrübe kazanan Müminlerin emiri, hilafeti süresince adalete gösterdiği hassasiyet ile tüm insanlık için timsal olmuştur. Kendisi zahidane bir yaşamı belirleyerek lüks olarak addedilen tüm işlerden ve amellerden uzak durmuş, ortalama bir Kureyşli olarak yaşamını sürdürmüştür. Kûfe, Basra, Dımaşk, Filistin, Humus, Ürdün, Mısır ve Bahreyn'e kadılar atayan Hz. Ömer (RA), Eş'ari'ye gönderdiği mektup ile kadıların nasıl davranmaları gerektiğini belirtmiştir. İslam Devleti'nde kurulan ilk hapishane bu dönemde açılmıştır. Halife adalet alanındaki icraatları ile büyük bir sistemi temellendirmiştir.

(x) 🔍 Bilgi Notu:
Mekke'nin fethinden sonra Resulallah'ın (SAV) emri ile Hz. Ömer (RA) Kureyşli kadınların biatlerini almıştır.

Hz. Ömer'in adaleti

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN