Arama

Prof. Dr. Murat Şimşek

Orta Asya – Anadolu – İslami İlimler

Bilim tarihi araştırmalarında bilimin mekanla yani coğrafyayla ilişkisini dikkate almak önemlidir. Gerel akli ilimler gerekse dini ilimler, tarih boyunca belli havzalarda...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Suç Yolu - Iter Criminis

Bu yazı İslam-Osmanlı ceza hukuku bağlamında suçun ortaya çıkış süreci ve bu süreçteki kavramları modern ceza hukuku terminolojisiyle mukayeseli ele almaktadır....

Prof. Dr. Murat Şimşek

İslam iktisadı raporu

Uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından İslam iktisadı raporları yayımlanmaktadır. Bunlar, araştırma raporu, çalışma raporu, izleme raporu ve sair...

Prof. Dr. Murat Şimşek

İslam ekonomisi ekosistemi

Ekosistem kavramı ekolojiyle irtibatlıdır. Ekoloji canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bir...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Vakıflar ve bitmeyen iyilik

İyilik, paylaşma, diğerkâmlık insanlığın ortak değerleri olup tüm çağlarda ve toplumlarda varlığını sürdürmüştür. Bu iyilik düşüncesi tarihi süreçte yaygınlaşmış...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Fıkıh – iktisat ilişkisi

İslam iktisadı, modern dönemde ortaya çıkmış bir kavramdır. Modern çağda para ve sermayeye dayalı ekonomik düzenin belirleyici rolünü fark eden muasır İslam düşünürleri,...

Prof. Dr. Murat Şimşek

İslam hukuku - ekonomi ilişkisi

Bu konu iki temel kavram dizesini içerir. Birincisi "İslam ekonomi hukuku" (fıkhu'l-iktisâd / ekonomi fıkhı), ikincisi ise "İslam hukuku ve ekonomi" (yani fıkıh...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Helal değer zinciri

Helal değer zinciri (Halal Value Chain), bir ürün veya hizmetin tüm aşamalarında helal kurallarına riayet edildiğini ifade eder. Örneğin helal zincir, girdi, üretim,...

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN