Arama

Prof. Dr. Murat Şimşek

Vakıflar ve bitmeyen iyilik

İyilik, paylaşma, diğerkâmlık insanlığın ortak değerleri olup tüm çağlarda ve toplumlarda varlığını sürdürmüştür. Bu iyilik düşüncesi tarihi süreçte yaygınlaşmış...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Fıkıh – iktisat ilişkisi

İslam iktisadı, modern dönemde ortaya çıkmış bir kavramdır. Modern çağda para ve sermayeye dayalı ekonomik düzenin belirleyici rolünü fark eden muasır İslam düşünürleri,...

Prof. Dr. Murat Şimşek

İslam hukuku - ekonomi ilişkisi

Bu konu iki temel kavram dizesini içerir. Birincisi "İslam ekonomi hukuku" (fıkhu'l-iktisâd / ekonomi fıkhı), ikincisi ise "İslam hukuku ve ekonomi" (yani fıkıh...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Helal değer zinciri

Helal değer zinciri (Halal Value Chain), bir ürün veya hizmetin tüm aşamalarında helal kurallarına riayet edildiğini ifade eder. Örneğin helal zincir, girdi, üretim,...

Prof. Dr. Murat Şimşek

Helal park: Malezya örneği

Helal Park, helal ürün ve hizmetlerin bütünlüğünü korumak ve katılımcı şirketlerin ekonomik performansını iyileştirmek amacıyla ortak bir bölgede bulunan bir imalat...

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN