Arama

Türkiye'de bulunan 10 büyük nehir

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, akarsu bakımından da oldukça zengin bir coğrafyaya sahiptir. Dağların arasından geçip ovaları aşarak denizlerimize ulaşan pek çok nehir bulunur. Sizin için Türkiye'nin görüntüsü ile kendine hayran bırakan en uzun 10 nehrini araştırdık.

KIZILIRMAK NEHRİ

🔹 Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, 1.355 kilometrelik uzunluğa sahiptir. Sivas'ın Kızıldağ eteklerinden doğan nehir, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum illerinden geçerek Samsun'da Karadeniz sularına dökülür.

🔹 Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup yine kendi sınırlarındaki denize dökülen nehri Kızılırmak'ın ortalama debisi yıllık saniyede 184 metreküptür. Kızıldağ'dan sürüklenen kumlu ve killi kırmızı toprak yapısından dolayı zaman zaman kırmızıya bürünen nehir ismini kızıl görüntüsünden alır.

🔹 Ülkemizin önemli bir enerji kaynağı olan nehir, geçmiş dönemlerde de Anadolu coğrafyasına hayat veren su kaynağıdır. Bölge toprağının verimli olmasındaki en temel sebeptir.

FIRAT NEHRİ

🔹 Murat ve Karasu nehirlerinin Elazığ'da birleşmesiyle oluşan Fırat Nehri, Ortadoğu'nun en uzun akarsuyudur. Yüksek dağları, ovaları, vadileri aşıp Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinden geçen nehir, Suriye topraklarından Irak'a uzanır. Burada Dicle nehri ile birleşen Fırat, Basra Körfezi'ne dökülür.

🔹 Türkiye'nin debisi en yüksek akarsuyu olma özelliği taşıyan nehrin ülkemiz sınırlarında bulunan uzunluğu 1.263 kilometre iken nehrin toplam uzunluğu 2.800 kilometredir.

🔹 Doğu Anadolu'nun sınırlarını belirleyen Fırat Nehri, insanlık tarihinin başladığı medeniyetler beşiği Mezopotamya uygarlıklarının kalbidir. Bu nedenle nehir tarihi, kültürel ve siyasi anlamda her dönem önemli olmuştur.

Aral Gölü nasıl kurudu?

DİCLE NEHRİ

🔹 Dicle Nehri, Fırat Nehri ile birleşerek birçok medeniyete ev sahipliği yapan tarihin sıfır noktası Mezopotamya'yı oluşturur. Elazığ'ın Sivrice şehrinden doğan akarsu, Irak boyunca ilerler ve Fırat'la birleşerek Şattülarap'ta Basra körfezine dökülür.

🔹 1.900 kilometrelik uzunluğa sahip olan nehir, Türkiye sınırlarındaki kısmı 523 kilometre uzunluğundadır. Fırat nehrinden kısa olmasına rağmen çok daha fazla su taşıyabilen Dicle, zengin tarımcılık imkanı sağlar.

ARAS NEHRİ
🔹 Bingöl Dağları'nın Erzurum sınırından doğan nehir, Erzurum - Kars platosunda delta oluşturarak Azerbaycan'ın ardından İran'a geçer ve Ermenistan'a ulaşır. Kura Nehri'ne karışarak Hazar Denizi'ne dökülen nehrin uzunluğu 1.072 kilometredir. Nehrin 548 kilometrelik bölümü Türkiye sınırlarındadır.

🔹 Türkiye'nin önemli doğal kaynaklarından biri olan Aras Nehri, tarih boyunca devletler arasındaki sınırı belirleyen bir akarsudur.

Farklı coğrafyalardaki geleneksel evler

SEYHAN NEHRİ

🔹 Kızılırmak gibi ülkemizde doğup ülkemize dökülen Seyhan Nehri'nin yolculuğu Kayseri'den başlayarak Adana - Mersin sınırından Akdeniz'e uzanır. 560 kilometrelik uzunluğa sahip olan nehir, adını geçtiği ilçelerden biri olan Seyhan'dan alır.

🔹 Pamuk üretiminin yapıldığı Çukurova'yı sulayan nehir, tarımsal anlamda oldukça önemlidir. Ayrıca nehrin üzerinde Yedigöze, Çatalan ve Seyhan hidroelektrik santralları bulunur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN