Arama

Liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar nelerdir?

Günümüzde her yönetici lidermiş gibi algılanır oysa liderlik ve yöneticilik arasında ayırt edici özellikler bulunur. Yönetici, insanları etkileme gücünü resmi yollarla elde ederken lider insanlarla kurduğu sosyal etkileşim ile bu durumu sağlayan kişidir. Lider, bir grubu yönetmek için resmi olarak atanabileceği gibi gayriresmi olarak da ortaya çıkabilir. Yönetici ise yalnız resmi yollarla atanan kişidir. Peki, lider ve yönetici arasındaki farklar nedir?

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

◼ Hayatın her alanında çevrelerinden sıyrılarak insanları etki alanlarına almayı başarabilen kişilere lider denir. Lider, organizasyonun başarıya ulaşmasını sağlamak için çalışanlarını motive eden ve en iyi şekilde yöneten kişidir. Liderlerin en göze çarpan özellikleri; yönetimdeki dürüstlükleri, güven uyandırmaları, çalışanlara saygılarıdır.

Liderler, insan kitlelerini peşlerinde sürükler. Kişiler, severek ve isteyerek liderlerini takip ederler. Liderlerini takip eden kitle bunu büyük bir inanç ve güven duygusuyla yapar. Liderin, inanılır ve güvenillir olmasının yanında cesareti, doğruluğu, zekası gibi kişisel vasıfları da bulunur. Liderlik özelliği taşıyan kişiler tehditler yerine fırsatlara odaklıdır, risk alabilir ve yenilikçidirler. Geleceği hayal edebilir, astlarını güçlendirir ve en küçük başarıları dahi ödüllendirme özelliğine sahiptirler.

HZ. PEYGAMBER'İN LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

LİDERLİĞİN ÇEŞİTLİ TANIMLARI VARDIR

◼ Her kavram gibi liderlik mefhumu da kendisine farklı şekillerde izahatler bulur. Bu yorumlama ve tabir etmeler insanlığın liderlikten anladıklarıyla doğru orantılıdır.

➡ "Başkalarının hareketlerine etki eden güç"

➡ "Başkalarının düşünce ve eylemlerini etkileme gücü"

➡ "Sıradan insanların olağanüstü işler yapmasını sağlayan yol göstericilik" gibi liderlik tanımlamaları mevcuttur.

LİDERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

◾ Liderler etki alanları yüksek ve kararlı kişilerdir. Ait oldukları grubun her manada yükselmesi için çaba gösterirler. Çevrelerinde bulunan bireyleri hitabet gücüyle ve sahip oldukları bilgi ve vizyon ile etkiler.

◾ Liderlerin pek çok özelliklerinin yanında başkalarını etkileyebilmeleri ise üç şekilde gerçekleşir. Bunlar; dürüstlük, kendine güven ve teknik yeteneklerdir.

Vizyon sahibi olmak ne demek?

İleri görüşlü olmayı, ayağı sağlam basan planlar ve hayaller kurmayı ifade eden bir tanımlamadır.

HEDEFE ZORUNLU YÜRÜYÜŞ: DİSİPLİN

Liderlik çeşitleri

Vizyoner lider:

➡ Geleceğe yeni bakış açılarıyla bakabilir, yüksek analiz ve sentez yeteneğine sahiptir.

Dönüşümcü lider:

➡ Yenilikçi yaklaşımla çalışanların öğrenmelerini kolaylaştırarak en yüksek performansı sağlayan liderlik türüdür.

Otoriter lider:

Ödüllendirme ve cezalandırma gücünü kullanan, yetkiyi merkezi hale getiren liderlik sınıfıdır.

Doğal lider:

➡ Herhangi bir otorite tarafından seçilmemiştir. Grup tarafından benimsenerek kabul edilmiş liderliktir.

Dağıtımcı lider:

➡ Görev ve sorumlulukların dağıtıldığı, bireysellikten uzaklaşıp takım başarısının önde tutulduğu liderlik tipidir.

Tam serbesti tanıyan lider:

Karar vermekten ve sorumluluktan kaçınan liderliktir.

Hizmetkar lider:

➡ Diğer insanlarla empati kurabilen, duygusal olarak onları anlayan, dinleyen ve destekleyen lidere verilen sıfattır.

İNSAN OLMANIN GEREĞİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN