Arama

İnsan olmanın gereği: Merhamet

Resulullah'ın eylem ve fiilleri biz Müslümanlar için bir örnek ve değerler yargısıdır. Hz. Aişe Annemizin (RANHA) tabiriyle "yürüyen bir Kur'an" olan Efendimiz (SAV), insanlığa ve canlılara karşı her zaman merhamet dolu oldu ve bizlere de tüm mevcudata karşı merhametli olmayı öğütledi. Sizler için ferahlık dolu bir kavram olan merhamete dair ayet ve hadisleri derledik.

"Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz."

Âl-i İmrân Suresi 132. Ayet

Âl-i İmrân Suresi 132. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Âl-i İmrân Suresi 132. Ayet Tefsiri

Dördüncü aşamada inen Bakara sûresinin 275-281. âyetlerinde artık faiz, bir önceki kaydı da taşımaksızın kesin ve sert bir üslûpla yasaklanmış, faizi bırakanlara geçmişte aldıklarından sorumlu tutulmamak gibi bazı teşvikler getirilirken faizde ısrar edenlerin Allah ve Resûlü'ne savaş açmış olacakları belirtilmiştir. Bu âyetlerde faizin alışverişten farklı olduğu vurgulanmış, faizin dünya ve âhiretteki kötü sonuçlarına işaret edilmiştir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir."

Nahl Suresi 7. Ayet

Nahl Suresi 7. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Nahl Suresi 7. Ayet Tefsiri

Sûrenin ilk âyetinde yüce Allah'ın, putperestlerce ileri sürülen ortaklardan münezzeh olduğu, 2. âyetinde O'ndan başka tanrı bulunmadığı ifade buyurulduktan sonra 18. âyete kadar olan bölümde de bu gerçeği kanıtlamak üzere O'nun varlığının, birliğinin ve yaratıcı kudretinin bazı delilleri gösterilmekte, insanın yararlanmakta olduğu ilâhî lutuf ve nimetler hatırlatılmakta, nimetin sahibini tanıyıp O'na şükretmek gerektiği uyarısında bulunulmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Sizi en iyi bilen rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik."

İsrâ Suresi 54. Ayet

İsrâ Suresi 54. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

İsrâ Suresi 54. Ayet Tefsiri

Hiç kimse kendisini Allah'ın bildiği kadar bilemez. Âyette müminlere mi müşriklere mi hitap edildiği açık değildir. Müminlere hitap edildiğini söyleyen müfessirlere göre Allah'ın onlara merhamet etmesinden maksat, kendilerini düşmanlarından koruması, azap etmesinden maksat da düşmanlarını onlara musallat etmesidir. Her iki durumda da Allah'ın rahmet veya azap etmesinin sebepsiz olmadığı âyetin başındaki "Rabbiniz sizi en iyi bilendir" ifadesinden anlaşılıyor.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"Kullarım arasında, 'Rabbimiz! Biz iman ettik; bizi affet, bize acı! Sen merhametlilerin en üstünüsün' diyen bir kesim de şüphesiz vardı."

Mü'minûn Suresi 109. Ayet

Mü'minûn Suresi 109. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Mü'minûn Suresi 109. Ayet Tefsiri

Bu yüzden "Bizi buradan çıkar!" feryatları da karşılıksız kalacaktır. Çünkü bu yakarışları dünyada yapmaları gerekirdi. Ama dünyada iken samimi müslümanlar âhiret kurtuluşu için niyaz ederken, bu zor hesap için hazırlanırken o inkârcılar bu günahsız müminleri küçümseyip alaya alıyorlardı. Ama şimdi mutlu âkıbeti o müminler elde etmişlerdir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

"O, dilediğine azap eder, dilediğini esirger. Hepiniz dönüp dolaşıp O'na varacaksınız."

Ankebût Suresi 21. Ayet

Ankebût Suresi 21. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Ankebût Suresi 21. Ayet Tefsiri

Ayrıca sağlıklı bir şekilde incelenip üzerinde düşünüldüğünde varlığın arkasındaki hikmeti, planı ve o planın sahibini anlama imkânının elde edilebileceğine de işaret vardır. Bu yaratılış olgusunun hatırlatılmasında, –Kur'an'da değişik vesilelerle sık sık altı çizildiği gibi– aynı yaratıcı kudretin âhiret denilen ikinci hayatı gerçekleştirmeye de muktedir olduğuna bir ima bulunmaktadır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN