Arama

Top bataryalarının şekillendirdiği kent: Paris

Dar sokakları, masallara konu olan güzelliği ve Avrupa'nın en tanınır kenti olması ile bilinen, her sene dünyanın en güzel şehirleri listelerinin ilk sırasında yer alan Paris, esasında Napolyon Bonapart'ın yeniden inşasıyla bugüne dek ulaşacak olan yapısını almıştı. Bir topçu subayı olan Bonapart, şehri muhtemel bir halk ayaklanması durumunda insanları kolaylıkla püskürtecek bir formda tasarlıyor, kent meydanlarına top bataryalarını yerleştiriyordu. Peki, Turgut Cansever'in ısrarla vurguladığı Paris gerçeği neydi?

Şehir kurmak, yolları, sokakları, meydanları tasarlamak, taşlar üzerinde yeni bir dünya inşa etmek her zaman bir medeniyetin bakış açısını yansıtma meselesiydi.

▶ Batı veya Doğu, Çin, Hint veya Osmanlı fark etmeksizin neredeyse her medeniyet, kültürünü ve tarihsel birikimini kentlerinin sokaklarında canlandırdı. Bu yönüyle şehir, insanlara öğretilmek ve aktarılmak istenen birikimin yegane kaynağı oldu.

Geleneğin peşinde modern bir mimar Sedad Hakkı Eldem

▶ Hz. Peygamber (SAV) "Şehirlerin Şahı" Medine'yi kurarken, İslam'ın tecessüm eden şahsiyetini ve Kur'an'ın ilahi öğretisini yeryüzünde imar etmeye başladı.

▶ Medine; merkezlere yerleşen ibadet alanları, mahremiyeti muhafaza eden çıkmaz sokakları, yerleşim yerleri etrafında şekillenen ticaret birimleri, bir yanı ile amorf ve sürpriz dolu ve heyecanlı, diğer bir yanı ile düzen ve intizamı tesis eden dokusuyla dinimiz İslam'ın yeryüzündeki simgesi idi.

Mimari eserlerin dayanıklılığını ve aydınlığını sağlayan tonozlar

▶ İslam'ın şehir planlaması bu şekilde gelişirken Batı'nın ve Hıristiyan medeniyetinin şehir planlaması Eski Yunan uygarlığının öğretisi etrafında teşekkül ediyordu.

▶ Miletoslu bir düşünür olan Hippodamos'un keşfettiği, kentleri birbirine dik kesen yollarla ve bunların arasında kalan kare ve dikdörtgen formlarla kentlerin planlanması yöntemi Batı'da yüzyıllarca devam edecek bir yöntem olarak mimariye yerleşti.

Miletos:

Büyük Menderes Nehri'nin hemen ağzına yakın, deniz kıyısında bir antik liman şehri

Çin Seddi ile ilgili 15 ilginç bilgi

Demografinin değişimi, sanayinin gelişimi, coğrafyanın şekillenişi, tarihin seyri gibi pek çok farklı etmen de şehirlerin planlamasında etkili olan diğer unsurlardı.

▶ Tarihten gözlemleyebildiğimiz kadarıyla şehir planlamasında yöneticiler ve liderler de, mimarlar, entelektüeller kadar söz sahibiydi. Bu anlayışın en ikonik ve çarpıcı örneği ise Paris'te gün yüzüne çıktı.

Taşa kazınan tarih: Kitabeler

▶ Köklü bir tarihe sahip Paris, 1789 yılında tüm dünyada büyük bir değişime kapı olacak Fransız İhtilali'nin merkezindeki şehirdi.

▶ Fransa'daki mutlak monarşiyi deviren Fransız halkının ilk ayaklanmasına Paris ev sahipliği yapmış, yeni kurulacak olan düzeni etkilemişti.

İslam mimarisinin kıblesi: Kabe

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN