Arama

Mezarı açılan hükümdar: Timur

Dünya tarihinin şahitlik ettiği ilginç olaylardan biri de Timur'un mezarının açılmasıdır. Halkın rejimle olan bağını güçlendirmek amacıyla birtakım girişimler başlatan Sovyetler Birliği, Timur hanedanı mensuplarının ebedi istirahatgahı olan Semerkant'taki Gur-i Emir türbesini de restore etti. Türbedeki tamirat sırasında Sovyet bilim adamları mezarları açılarak kemikleri inceledi. Yapılan incelemelerde tarihi pek çok iddiayı doğrulayacak nitelikte kanıtlar elde edilirken, bazı rivayetlerin ise uydurma olduğu ortaya çıktı. Sizler için bu tarihi anları ve Timur'un mezarından çıkan sonuçları derledik.

Mezarı açılan hükümdar: Timur

Timur'un dünyaya etkisi

🔷 Timur 1336 yılında doğduğunda, yaşadığı coğrafyada Cengiz Han soyundan kurulan bir devlet olan Çağatay Hanlığı çökmek üzereydi. Bölgede kabile reisleri hüküm sürüyordu.

🔷 1360 yılında tarih sahnesine çıkan Timur, bölgede yaşanan Çağatay ve Moğol çatışmalarında etkin rol aldı. Siyasi tercihleriyle kendisine yarar sağlayacak kimselerin yanında bulunurak aktif hale geldi. Timur gençliğinde verdiği mücadelelerde sağ bacağından ve sağ kolundan yaralanmasından ötürü "aksak" veya "lenk" olarak anıldı.

Timur kimdir? Timur Müslüman mıydı?

Mezarı açılan hükümdar: Timur

🔷 Bölgede tek bir hakim gücün bulunmaması Timur'un güç bakımından kuvvetlenmesini kolaylaştırdı. Bölgedeki karışıklık, ciddi bir rakibinin olmamasını sağladı.

🔷 Delhi'den Moskova'ya, Çin'den İzmir'e kadar seferler düzenleyen büyük komutan, çok iyi bir asker ve strateji uzmanıydı.

🔷 Millet olarak, Timur'u en çok Yıldırım Bayezid ile gerçekleştirdiği Ankara Savaşı ile tanırız. Anadolu üzerine sefer düzenleyen Timur, Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı mağlup ederek Devlet-i Aliyye'nin Fetret Devri'ne girmesine neden oldu.

Timur Bayezid'i nasıl esir aldı?

Mezarı açılan hükümdar: Timur

Mezarı neden açıldı?

🔷 Sosyalist bir Cumhuriyetler Birliği olan Sovyetler Birliği, Lenin önderliğindeki 1917 Ekim İhtilali ile başlayan süreç neticesinde 1922 yılında kuruldu.

🔷 Bugünkü on beş ülkenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olduğu düşünüldüğünde, devletin altında pek çok farklı milletten insanın bulunduğu anlaşılır.

🔷 Sovyet rejimi, halkların rejimle olan bağını güçlendirmek için tarih ve gelenekten referanslar arar. Bu arayışlarından en dikkat çekeni Timur'un mezarının kazılması olur.

Komünizmin kanlı ve acımasız diktatörü: Josef Stalin

Mezarı açılan hükümdar: Timur

🔷 Emir Timur, dünya tarihine geçmiş önemli bir liderdir. Yaptığı savaşlar, devletinin eriştiği büyüklük, halk için olumlu bir tarihi dayanaktır.

🔷 Emir'in Semerkand'da yer alan korunmuş mezarı açılarak, tarihi kaynaklardaki bilgiler teyit edilerek şahsiyet yüceltilmesi amaçlanır.

🔷 Ceset incelendikten sonra Sovyet Antropolog Mikhail M. Gerasimov'un Timur'un büstünü aslına uygun olarak tasarlaması planlanır. Böylelikle tarihten alınacak referans ile rejim halklarını diri tutmak ister.

Anadolu'yu Müslüman yapan 3 savaş

Mezarı açılan hükümdar: Timur

Halk mezarın açılmasından korkar

🔷 Mezarın açılacağı haberi bölgedeki halk arasında "hayalet" hikayeleri üretilmesine neden olur. İnsanlar, böyle bir eylemin bela ve musibetler getireceği, uğursuzluklara sebep olacağını dile getirir.

🔷 Timur'un naaşının çıkarılmasından bir gün sonra Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırması ile tarihe "Timur'un laneti" olarak geçen hikâye ortaya çıkar.

Sicilya'da Müslümanlığın izleri

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN