Arama

Kırım'ın işgal kronolojisi

Karadeniz'in en güzel kıyılarına sahip Kırım Yarımadası, yer altı ve yer üstü zenginleriyle tarih boyunca sık sık gündeme gelmişti. Stratejik bir noktada olduğundan her türlü işgale uğramış ve uzun yıllar Rus yönetiminin baskılarına maruz kalmıştı. Bir zamanlar Hanedan-ı Ali Osman'ın ardından protokolde ikinci sırada bulunan Kırım 17 Mart 2014'ten bu yana işgal altında. İşte, Kırım Hanlığı'na ev sahipliği yapan bu güzide bölgenin kronolojisi...

  • 1
  • 14
KIRIM TATARLARI
KIRIM TATARLARI

*Rustem Eminov'un "Unutma" başlıklı 1944 Kırım Tatar Sürgünü'ne ithafen çizdiği bir resim

◼ Türk tarihi boyunca en acı olayların yaşandığı mekanlardan biri Kırım topraklarıdır. Hunların Kırım'ı keşfi ve Hazar Türklerinin Kırım'a yerleşmesi tarihin seyrini değiştiren önemli olaylardan olmuştur.

Tatarlar; Kırım Tatarları ve Kazan Tatarları olarak ikiye ayrılır. Kırım Tatarlarının diyarı, Kırım Yarımadası iken; Kazan Tatarlarının çoğunluk yaşadıkları yer, Tataristan Cumhuriyeti'dir. Şimdi gelin bugünü anlamak için Kırım Yarımadası'ndaki Türklerin kronolojisine bir göz atalım.

Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

*Rustem Eminov'un "Unutma" başlıklı 1944 Kırım Tatar Sürgünü'ne ithafen çizdiği bir resim

MÖ 8.yüzyıl: İskitler Kırım'ın bozkır bölgelerine yerleştiler.

MS 4.yüzyıl: Hunların Kuzey Avrupa'ya yaptıkları sefer esnasında bir kısmı Kırım'a yerleşti.

MS 6. yüzyıl: Kırım'ın bazı bölgeleri Hazar Türklerinin idaresine girdi.

MS 8. yüzyıl: Hazarlar, Kırım'ı tamamen kontrolü altına aldı.

*Rustem Eminov'un "Unutma" başlıklı 1944 Kırım Tatar Sürgünü'ne ithafen çizdiği bir resim

1083: Hazarların yıkılışından sonra Kırım'da Hazaria adında bir devlet kuruldu.

1223: Moğollar Deşt-i Kıpçak'a hakim oldu.

1239: Moğollar bölgeyi ele geçirdi ve Kırım'da yeni bir devlet olarak "Altın Orda" kuruldu.

1380: Altın Orda ile anlaşan Cenevizliler, Balıklava ve Sudak bölgelerini ele geçirdi.

Tatarların günlük hayattaki tezahürleri: Maniler

*Rustem Eminov'un "Unutma" başlıklı 1944 Kırım Tatar Sürgünü'ne ithafen çizdiği bir resim

1441: Taht mücadelelerinden sonra Hacı Giray adına para bastırdı.

1449: Kırım Hanlığı kuruldu.

1453: İstanbul'un fethinden sonra Hacı Giray, Osmanlı ile anlaştı.

1468: Mengli Giray Han, Kırım tahtına oturdu.

1476: Altın Orda Hanı Seyyid Ahmed, Kırım'ı istila etti.

*Rustem Eminov'un "Unutma" başlıklı 1944 Kırım Tatar Sürgünü'ne ithafen çizdiği bir resim

1484: Kırım Hanlığı, II. Bayezid ile birlikte Akkirman Seferi'ne katıldı.

1514: I. Mehmed Giray tahta çıktı ve Moskova üzerine akınlar düzenledi.

1521: Sahib Giray, tahta geçti ve Moskova'yı ateşe verdi.

1551: Sahib Giray, tek başına hareket ettiğinden Devlet Giray Han tarafından öldürüldü.

Kırım Sürgünü'nü anlatan bir roman: O Topraklar Bizimdi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN