Arama

Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

Kırım'ın gür sesi Cengiz Dağcı, yazdığı eserleriyle tüm dünyaya, Kırım Türklerinin maruz kaldığı kötü muameleleri ve acı hatıraları haykırmıştı. Hafızalardan ve kalplerden asla silinmeyecek romanlarıyla yaşadığı döneme damga vurmuştu. Kırımlı yazar, yaşadığı duyguları "Yurdunu kaybeden adam için hürriyetin bile bir manası kalmadığını şimdi anlıyorum" sözleriyle anlatmıştı.

KIRIM'IN GÜR SESİ: CENGİZ DAĞCI

💠 Kırım Türklerinin ve öz vatanının sesi olan Cengiz Dağcı, kaleme aldığı eserleriyle milyonlara, Kırım Türklerinin yaşadığı acıyı şeffaf bir şekilde aktarmıştı.

💠 Dağcı, doğup büyüdüğü topraklardaki masum insanların acılarını ve yaşanan sürgün görünümlü soykırımı, tüm dünyaya duyurmayı boynunun borcu bilmişti.

💠 Zihinlerden ve yüreklerden asla silinmeyecek eserleriyle yaşadığı yıllara damga vuracak, kendinden sonraki dönemde de tanınmış bir yazar olacaktı.

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

KIRIMLI TÜRKLERİN ACILARLA DOLU HAYAT HİKAYELERİ

💠 Usta yazar romanlarında, Kırım coğrafyasında yüzyıllar boyu süren fiili ve zihni işgali, akıllardan çıkmayan vatan toprağını ve bir zamanlar Kırım'ın bağrında yaşamış insanların hayat hikayelerini anlattı.

💠 Cengiz Dağcı doğduğunda, Kırım Türkleri zorlu bir sürecin içindeydi. Rus hükümeti "kolhoz" adı altında başta Kızıltaş'ta olmak üzere birçok yerleşim noktasında yaşamlarını sürdüren Kırım Türklerinin topraklarına el koydu ve yer değiştirme adı altında masum, binlerce insanı sürgüne zorladı.

💠 Sürgünde çoğu Türk amansız bir şekilde öldü, kurtulanlar ise bir süre sonra kimliğini unuttu. Kanlı uygulamayla adeta yok edildiler...

KOLHOZLAŞTIRMA İLE BERABER KİMLİKSİZLEŞTİRME

💠 Sovyetler Birliği uzun bir dönem Türk milletinin ve topluluklarının üstüne çöken bir kara buluttur. Kimliksizleştirme ve sömürü aracı olarak ortaya sürdüğü kolhoz ve kolhozlaştırma terimleri, Çarlık döneminin yarım kalmış Ruslaştırma politikasının devamıdır.

💠 Kolhoz, kolektif emeğe dayalı ortak tarımsal üretimin amacı için gönüllü olarak bir araya gelen köylülerden oluşan tarımsal üretim kooperatif biçimi olarak tanımlanır. Kısacası kolektif çiftliktir. Tarım ve çiftçilik ile geçimini sağlayan insanların bundan herhangi bir gelir sağlamadan karşılığını sadece hükümetten beklemesidir. Rus hükümeti, Türkleri mankurtlaştırmayı bu doğrultuda kendine amaç edinmiştir.

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

YILDIRMA POLİTİKASI: KOLHOZLAŞTIRMA

💠 Kolhoz insanların yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarına kolay müdahele edilmesi demektir. Tüm bu koşullarda devlete bağlı olmak ve devlet adamlarının da halkın arasına karışarak olası ayaklanmaları bastırmasıyla beraber gizli imhalar anlamına gelmektedir.

💠 Kırım Türkleri de Kazak, Kırgız ve birçok Türk toplulukları gibi bu politikaya maruz kalmıştır. Cengiz Dağcı eserlerinde Rus hükümetinin kolhozlaştırma ve bu doğrultuda insanları yıldırma siyasetinin uygulandığını kaleme almıştır. Dağcı, O Topraklar Bizimdi romanında kolhoz ile ilgili şu kısma yer vermiştir:

"Reis Bilal aşağı yukarı haklıydı. S.I.K. ve S.N.K.S.S.S.R.'nin kararıyla 7 Ağustos 1932 tarihinde kabul ettiği kararı gereğince bütün kolhoz ve kooperatiflerin mal ve mülkleri (Tarlalarda ekinler, hayvanlar, kooperatif malları, ambarlar, depolar, mağazalar v.s.) hükümetin mal ve mülkü sayılırdı. Devletin bu mal ve mülkünü ziyana uğratan ve ziyana uğramasına sebep olanlar ölüm cezasına çarptırılırlardı. Hafifletici sebepler varsa, on yıldan eksik olmamak şartıyla suçlu hapsedilir ya da toplama kamplarına sürülürdü. Bu kimselere karşı af hakkı kullanılamazdı. Kolhozu bırakıp kaçmak ya da kolhozun mal ve mülkünü korumak isteyen kişiler kulak ve burjuvacı unsurları hesaba katılır amansızca yok edilirdi."

HAYAL GÜCÜ DEĞİL ŞAHİT OLDUĞU ACILAR

💠 45 yıl süren yazım serüvenine birbirinden kıymetli eserler sığdıran Dağcı'yı yazmaya teşvik eden hiç şüphesiz vatanından ayrı kalmanın verdiği hüzündür.

💠 Bu hüznün içinde Kırım Sürgünü, anne-babasız-akrabasız kalmış Kırım Türkleri ve yurttaşsız kalmış vatan toprağını barındırıyordu. Türk dünyasının sesi olan Dağcı'nın kalemini besleyen hayal gücü değil hiç şüphesiz şahit olduğu acılardır.

Onlar da İnsandı romanından alıntılar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN