Arama

Ruslar Türk dünyasını nasıl ayrıştırdı?

Türk soylu devletlerin ve lehçelerin geleceğinin en büyük tehdidi Ruslaştırma politikasıdır. Uzun yıllar Rusya, işgal ettiği Türkistan topraklarındaki halkı asimile ederek onlara geçmişini unutturmaya çalışmıştır. Amaç ise bölgedeki halkı ayrıştırmak ve iletişim kurmalarını engellemektir. İşte, Ruslaştırma politikasına dair tüm detayları sizler için derledik.

Ruslaştırma Politikası

🔹 Ruslar ele geçirdiği topraklarda, bölgedeki insanları kendi kurallarına göre şekillendirmek ister. Bu da dünyadaki devletler ve bilhassa Türkistan halkı tarafından "Ruslaştırma Politikası" olarak bilinir. Özellikle Rus dilini bu minvalde de kiril alfabesini en güçlü silahları olarak görür ve görmeye de devam ederler.

🔹 Rusya tarihinde bu olay üç aşamalı bir şekilde gözlemlenir; Ruslaştırma, Sovyetizasyon ve Ruslaştırmadan geri dönüş.

Manas diyarı Kırgızistan

🔹 Rus Çarlığı Türkistan'ı bir koloni olarak görür. Önce ayrıştırma politikasını uygular. Türkistan coğrafyasını işgal ettikten sonra varlığını kesinleştirmek ve halkların kendine bağlılığını devam ettirmek için kültürel izlerini yok eder.

🔹 Türkistan ismi Orta Asya olarak değiştirilir. Türk diyarı yerini coğrafi konumu bildiren bir terim alır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi ülke isimleri türetir.

🔹 Türki Cumhuriyetlerin birbirinden haberdar olmaması için elinden gelen bütün faaliyetleri yürüten Rusya, Baltık devletleri gibi başka milletlere de bu politikayı uygular. Fakat asıl oyununu Türk coğrafyasında üzerinde oynayan Rusya, elini kana bulamaktan asla ve asla çekinmeyecektir.

Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler

Russification Tarihi

🔹 Ruslaştırma Politikası, Moskova Knezi, IV. Ivan tarafından gayriresmi bir şekilde işgal ettiği bölgelerde uygulanmaya başlar. Russification "Milletler Politikası" siyasi bir amaç olarak gündeme gelir.

IV. Ivan kimdir?
Son Moskova Knezi olan IV. Ivan, yaptığı zulümlerden ötürü korkunç Ivan olarak bilinir. Rusya'nın ilk çarı olur.

🔹 Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlıklarını ilhak eder ve Sibirya'ya doğru sınırlarını genişletir. Bu coğrafyada ilerleme kaydeden yayılmacı devletin, Russification düşüncesi yoktur.

🔹 Daha sonraki süreçte vatanlarını elinden aldığı milletlere karşı asimilasyon işlemini resmi olarak uygulamaya alır. Polonya ise ilk resmi kurbandır.

Baş üstünde taşınan gelenek: Türkistan Başlıkları

🔹 Rusların Türk bozkırları ile tanışması, meşhur Stroganov ailesinin 16. yüzyılda Sibirya'ya gelmesiyle başlar. Burada askeri ve ticari canlılığı fark ederler. Bu, Türklerin Ruslar ile sonu gelmeyecek mücadelenin ilk karşılaşmasıdır.

🔹 Türkistan topraklarındaki Ruslaştırma Politikası'nın temel sebebi, bu coğrafyada bulunan yer altı zenginlikleridir. Kısaca Rusya, Türkistanı bir kaynak olarak görür ve ekonomisini sömürmek (!) ister.

🔹 Böylece sürekli bir yarış içinde olduğu Amerika ve Batı ülkelerine karşı üstün olduğunu ve bu yolla seçtiği 'gövde gösterisi' oyununu itinayla sergiler.

Kazan Hanlığı
Uluğ Muhammed Han tarafından günümüz Rus topraklarına kurulan Tatar halkını temsil eden bir hanlıktır.

Astrahan Hanlığı
Kasım Han tarafından Astrahan merkezli kurulan Türk Hanlığıdır.

Kazan Türklerinin kadın kahramanı: Süyüm Bike

🔹 Bu kanlı politikanın Türkistan sahasında sergilediği ilk sahne, Çar I. Petro döneminde Tatar toprak ağalarına karşı uygulanır. Müslüman olan Tatar çiftçilerinin, Volga Havzası'ndaki mal ve mülklerini koruyabilmeleri için dinlerini değiştirmeye zorlanırlar.

🔹 1840 yılında Ruslar Kazak bozkırlarına kadar gelir. Türkistan'a yönelik Çarlığın büyük askeri seferi ise 1855 yılında II. Aleksandr döneminde başlar ve 1917 Devrimine kadar da devam eder.

🔹 Kırım yenilgisinden sonra Rusya yönünü batı sınırlarını genişletme siyasetinden doğuya doğru çevirir. 1867'de Taşkent işgal edilerek, Çarlık güdümünde Türkistan Genel valiliği kurulur.

🔹 Rusya'nın uyguladığı bu politikalar bir süre sonra Türkistan ve Orta Asya'yı Rusya'nın ayrılmaz bir parçası yapacaktır.

Kazak Edebiyatı'nın zirvesi: Abay Kunanbayoğlu

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN