Arama

İslam mimarisinin incilerinden: Gur-i Emir

İslam mimarisinin üslup ve stil olarak en güzel örneklerinden biri olan Gur-i Emir, Semerkant şehrindedir. Emir Timur ve ailesinin ebedi istirahatgahı olan Gur-i Emir, her yıl pek çok ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Özbekistan'ın simgelerinden olan yapı, aynı zamanda öncü bir mimari eserdir.

Gûr-i Emîr

◾ Türbe olması hasebiyle Maveraünnehir bölgesinde ki türbelere mimari ve fikri olarak ilham olan Gûr-i Emîr, Emir Timur'un türbesidir.

Maveraünnehir neresi?

Batı Asya'da Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arasındaki havza.

◾ Esasında geniş bir külliye olarak tasarlanan yapı Timur'un vefatı üzerine türbe merkezli bir sisteme oturur.

Timur kimdir?

Emir Timur kimdir?

◾ Timur dünya tarihinde görülen önemli savaşçılardan biridir. Değişen dengeleri gözetmesi ve siyasi bünyeye yaptığı katkılarla tebarüz eden Timur, fetih hareketleri içinde olmuş devlet adamıdır.

◾ Askeri bir deha olarak anılan Timur, stratejileri sayesinde tarih sahnesine büyük bir fatih olarak çıkar. Özbekistan'da bulunan Semerkant şehrini döneminin en mühim şehri yapan Timur, böylece İslam medeniyetine büyük bir hizmet verir.

Timur Bayezid'i nasıl esir aldı?

Gûr-i Emîr'in içerisini yansıtan bir görüntü...

1336 - 1405 yılları arasında yaşayan Emir Timur, Timurlular hanedanının kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Lenk olarak anılması yaralanması ve topallamasından kaynaklıdır.

◾ Batı Asya ve İran taraflarında büyük bir üstünlük kurarak Anadolu'ya giren Timur, Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i mağlup ederek Çin'e doğru yönelir ancak Ankara Savaşı'ndan 3 sene sonra vefat eder.

Emir Timur'un İbn Haldun'a teklifi

◾ Timur; Üç, Beş ve Yedi Yıllık Seferler ile var olan dünyada önemli büyüklükte bir devlet kurar. Bu üç sefer ile ömrünün ciddi bir kısmını yollarda ve savaşlarda harcayan Timur, önüne çıkan her orduyu mağlup eder.

◾Üç yıllık seferde Kuzey İran'ı, Beş yıllık sefer ile Orta Doğu'yu, Yedi yıllık savaş ile Hint, Anadolu, İran, Irak coğrafyalarını tamamen fetheden Timur, büyük bir imparatorluk kurar.

Ankara Savaşı'ndan bugüne uzanan bir hezimetin öyküsü

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN