Arama

İnsanlık tarihinde kara bir leke II. Leopold ve Kongo Soykırımı

Asırlar boyunca Batılı devletler tarafından sömürülen Afrika, vahşetin her türlüsüne şahitlik etti. 1865'den sonra II. Leopold tarafından sömürge haline getirilen Afrika'nın ortası, Kongo'da yaşananlar ise insanlık tarihi için büyük bir kara leke. Bir nesli kauçuk tarlalarına gömen II. Leopold'un öldürdüğü Kongolu sayısı hala tam olarak belli değil. Bu rakamın 5-20 milyon arası değişebileceği öngörülüyor. Joseph Conrad'ın kaleme aldığı "Karanlığın Yüreği" kitabıyla edebiyata da yansıyan vahşet günümüzde hala unutulmuş değil...

◾ İnsanlığın en karanlık sayfalarından biri olan sömürgecilik, bir devletin kendisinin olmayan bir kara parçasını işgal ederek buradan yer altı ve yer üstü kaynakları başta olmak üzere maddi-manevi fayda sağlamasını ifade eden bir tabirdi.

◾ Kendilerini iyi niyetli olarak tasvir eden Batılılar, asırlar boyunca dünyanın geri kalanını sömürgeleştirerek kanlı bir tarih yazdılar. Ama bunların içinden bir tanesi diğerleri tarafından dahi kınanmıştı.

Sömürgecilik: Topraklara değil zihinlere pranga

19. yüzyılda sömürgecilik yarışı büyük ölçüde şekillenmişti. Büyük devletler Afrika'nın en stratejik topraklarını ele geçirmiş ve zenginliklerine zenginlik katmaya başlamışlardı.

Sömürgecilik yarışına sonradan eklenen Belçika'nın ikinci kralı olan II. Leopold, kıtanın tam ortasında bulunan Kongo'ya gözünü dikmişti.

1865'de iktidara gelen II. Leopold'un hedefi kısa sürede zenginleşerek sömürgecilik noktasında zirveye ulaşmaktı. Bu hedef için milyonlarca insanın emeğine ve kanına girmeyi göze almıştı.

◾ Kongo, Belçika'dan tam 74 kat daha büyük bir toprak parçasıydı. 1876'da Kongo'yu haritalandıran II. Leopold kendisini Özgür Kongo Devleti'nin kralı ilan ederek kanlı serüvenine başladı.

İnsanlık tarihindeki en büyük katliamlar

◾ Küçük yaşlardan itibaren Belçika'yı büyük, sözü geçen bir devlet yapmak isteyen II. Leopold bu amaç uğruna oldukça zalim ve gaddarca bir yönetim izledi.

◾ Kongo'yu Özgür Kongo Devleti adı altında şahsi mülkü edinen II. Leopold, Kongo'dan sağladığı maddi gelirlerle modern Belçika'yı inşa etti.

1884'de gerçekleşen Berlin Konferansı'nda Özgür Kongo Devleti'nin hükümdarı olarak tanınan II. Leopold, diğer devletlere asıl amacının bölge halkının refahını artırmak olduğunu söylüyordu.

◾ Uçsuz bucaksız bir arazi, Belçika'dan 74 kat büyük bir toprak parçası II. Leopold'un şahsi mülkü olarak kabul edildi. Yani Kongo, Belçika'ya değil II. Leopold'a bağlıydı.

Tarihte kara bir leke: Sabra ve Şatilla Katliamı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN