Arama

İkinci Murad'ın Peygamberimize hürmetini gösteren vasiyeti

İstanbul'un Fatih'ini yetiştiren Sultan İkinci Murad, 30 yıl Osmanlı Devleti'ne ve milletine hizmet etti. Barış sever bir padişah olan İkinci Murad, hükümdarlığı boyunca ilmi faaliyetlerde bulundu ve arkasında birçok eser bıraktı. Sultan, bu muazzam eserleri dolayısıyla "ebü'l-hayrât" unvanını kazandı. Ölüm döşeğinde yaptığı öyle bir hayır vardı ki Osmanlı sultanlarının mukaddes topraklara ve Peygamberimize gösterdikleri hürmetin en büyük kanıtıydı. Peki, Sultan İkinci Murad'ın Efendimizin sevgisine nail olmaya çalıştığı son nefesindeki vasiyeti neydi?

  • 1
  • 12
FATİH'İN BABASI 6. OSMANLI PADİŞAHI: İKİNCİ MURAD
FATİH’İN BABASI 6. OSMANLI PADİŞAHI: İKİNCİ MURAD

◾ Altıncı Osmanlı padişahı olan II. Murat, Fatih Sultan Mehmed'in babasıydı. İki dönem devletin başında bulundu. Oğlu gibi şairlik yönü de bulunan II. Murad, ''Muradi'' mahlasıyla şiirler yazdı.

1404 yılında Amasya'da doğan Şehzade Murat, I. Mehmet'in bir cariyeden doğma oğluydu. 12 yaşında iken Rum vilayeti beyliğiyle Amasya'ya gönderildi ve 1 yıl sonra Börklüce Mustafa isyanını bastırmak üzere İzmir'e gönderildi.

II. Murad kimdir? II. Murad tahtı niçin bıraktı?

  • 2
  • 12
BARIŞ SEVER BİR PADİŞAHTI
BARIŞ SEVER BİR PADİŞAHTI

◾ 1417 14/21 yılları arasında Amasya sınırında Osmanlılar için önemli gelişmeler yaşandı. Babasının vefatı üzerine de 1421 yılında Osmanlı tahtına çıktı.

17 yaşında tahta çıkan II. Murat, dedesi Yıldırım Bayezid ve oğlu Fâtih Sultan Mehmed gibi fütuhatçı değil, barış sever bir padişahtı.

II. Murad'ın barışsever yönetiminde, Çandarlılar'ın ihtiyat siyaseti kadar siyasi şartlar da rol oynadı.

Osmanlı'nın şair sultanları

  • 3
  • 12
"EN ZİYADE İTAAT GÖSTERİLEN HÜKÜMDAR"
EN ZİYADE İTAAT GÖSTERİLEN HÜKÜMDAR

◾ Fakat zamanında tehlikeleri karşılayacak ve sonuçta ülkeyi genişletecek bir güce erişmişti. II. Murat, Osmanlıların Balkanlar'da yayılması ve yerleşmesini kesinleştirdi.

◾ Burgundiyalı seyyah Bertrandon de la Broquiere, padişahın çok kuvvetli olduğunu belirterek şu cümleyi kurdu:

''Bildiğim hükümdarlar arasında Osmanlı padişahı tebaası tarafından en ziyade itaat gösterilen hükümdardır.''

Osmanlı'nın sanatkar padişahları

  • 4
  • 12
İLİM HAYATI SULTAN'IN DÖNEMİNDE İLERLEME GÖSTERDİ
İLİM HAYATI SULTAN’IN DÖNEMİNDE İLERLEME GÖSTERDİ

Osmanlı ilim hayatı ise II. Murat döneminde büyük bir ilerleme gösterdi.

Arapça ve Farsçadan Türkçeye birçok eserin çevrilmesi Osmanlı Türk kültürünün gelişmesinde büyük etken oldu. Fâtih Sultan Mehmed devrinin birçok üstadı, bu arada Hızır Bey ve Hatibzâde Tâceddin İbrâhim onun yetiştirmelerindendir.

Az bilinen Osmanlıca kelimeler ve anlamları

◾ İkinci Murad döneminde Arabistan, Türkistan ve Kırım'dan birçok değerli ulemâ geldi. Başlıcaları Molla Gürânî, Alâeddin et-Tûsî, Şerefeddin Kırîmî, Seydi Ahmed Kırîmî, Baḥrü'l-ʿulûm sahibi Alâeddin es-Semerkandî, Seydi Ali Arabî ve Acem Sinan'dı. Bu dönemde Osmanlılar arasında tasavvufa eğilim kuvvetle devam etmekteydi.

◾ Manevi değerlerine sıkıca bağlı II. Murad, Hacı Bayrâm-ı Veli'nin müridlerine vergi bağışıklığı tanımasıyla bu güruhun yayılıp gelişmesine yardım etti. Yaşamı boyunca yaptığı hizmetler bunlarla da kalmadı.

9 Osmanlı padişahı ve hürmet ettikleri alimler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN