Arama

Hükümdarlığa giden ilk adım: Cülus Yolu

Cülus Yolu, Fatih Sultan Mehmet'ten Vahdettin'e kadar birçok padişahın adımlarına şahitlik eden, bir ucu hükümdarlığa çıkan tarihi yoldu. Tahta çıkan yeni hükümdar, kılıç kuşanma merasimini için bu güzergâhı kullanırdı. Sizler için yüzlerce yıllık geçmişiyle tarihe açılan Cülus Yolu hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Yüzlerce yıllık geçmişiyle tarihe açılan Cülus Yolu, önemli kültürel değerlerimizden biridir.

📌 Cülus Yolu, Fatih Sultan Mehmet'ten Vahdettin'e kadar birçok padişahın adımlarına şahitlik eden ve sonu hükümdarlığa çıkan tarihi bir güzergahtı.

📌 Tahta çıkan hükümdarlar, Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanma merasimini gerçekleştirmek üzere bu yolu kullanırdı.

Cülus Yolu, Eyüp Sultan Türbesi'nin iç avlu kapısının karşısında yer alır.

📌Sultanlar bu yola adımlarını atmadan önce gerçekleştirmesi gereken birtakım kaideler, merasimler vardı. Gelin, bu törenlere daha yakından bakalım👇

📌 Osmanlı döneminde, padişah tahta çıktığı zaman düzenlenen iki önemli tören vardı. Bunlar devlet adamlarının bağlılıklarını bildirdikleri biat merasimi ve kılıç kuşanma töreniydi.

📌 Selefinin (kendinden önce makamda bulunan kişi) naaşını gören yeni padişahın bir koluna harem ağası, Hırka-i Şerif Dairesi'ne girerken de diğer koluna silahdar ağa girerdi. Burada âdet üzere ilk biat gerçekleştirilir, önce sadrazam ve şeyhülislâm sonra da bazı saray ağaları yeni padişaha biat ederlerdi.

📌 Tören alanına gidildiğinde padişaha ilk önce Peygamber Efendimizin soyundan gelenlerle ilgilenen teşkilatın sorumlusu nakibüleşraf biat ederdi. Sonrasında herkes teşrifattaki sırasına göre gelip biat ederlerdi.

18 maddede cülus töreni hakkında bilinmesi gerekenler

📌 Tören alanında nakibüleşraftan sonra Kırım hanzâdesi, rikâb-ı hümâyun ağaları ve kapıcıbaşı ağaları biat ederlerdi. Kubbealtı'nda bekleyen şeyhülislâmın gelip dua etmesinden sonra sadrazam ve öteki vezirler, kazaskerler, diğer devlet ileri gelenleri, ocak ağaları biat ederek tebriklerini sunardı.

📌 Biat gerçekleştirildikten sonra hükümdarlığının meşruiyet kazanması için kılıç kuşanırdı. Bu tören Eyüp Sultan Türbesi'nde gerçekleştirilirdi.

Kılıçlara nakşedilen sure: Fetih

📌 Kılıç kuşanma, Osmanlı tarihinin en önemli ve ihtişamlı törenleriydi. Kılıç alayının hareketi sırasında "buçukçu" denilen görevliler, yeni padişah adına kesilmiş çil akçeleri etrafa saçardı. Kılıç alayı, I. Ahmed'den itibaren saltanatın ana sembolü haline geldi.

📌 Osmanlı yönetim geleneklerine göre sultan, ekseriyetle Topkapı Sarayı'ndan denizyolu ile Eyüp'teki Bostan İskelesi'nde iner, Cülus Yolu'ndan yürüyerek Eyüp Sultan Türbesi'ne girerdi. Burada kılıç kuşanırdı.

Osmanlı'nın ihtişamlı saltanat geleneği: Kılıç alayı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN