Arama

Kılıçlara nakşedilen sure: Fetih

Osmanlı döneminde Peygamber Efendimizin üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli olduğunu söylediği Fetih suresi ile kılıçlar süslenirdi. Zamanla bu durum bir gelenek haline geldi. Ayetlerin kılıçlara yazılmasındaki maksat, düşmandan gelecek saldırılara karşı korunmak ve fetih kapılarının açılmasıydı. Peki, bu surenin fazileti nedir?

Kılıç, Müslümanlar için özellikle de Osmanlı ve Selçuklu devletlerinde oldukça ehemmiyetliydi. Ona ayrı bir saygı gösterilmesinde "Cennet, kılıçların gölgesindedir" hadisinin etkili olduğu söylenilir.

Dua, kılıca istikamet kazandırır. Bundan dolayı da her anı gaza halinde olan Müslümanlar, zırh ve silahlarının üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazdırırdı. Özellikle de, Peygamber Efendimizin üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli olduğunu söylediği Fetih suresi ile kılıçlar süslenirdi. Zamanla bu durum bir gelenek haline geldi.

Ayetlerin yazılmasından maksat, kılıcın daha keskin olması, düşmandan gelecek saldırılara karşı korunmak ve fetih kapıları açılmasıdır.

(x) Kılıçla hutbe geleneği

📌Genellikle nesih yazı türünde özellikle kılıcın taban kısmında kılıcı imal eden ustanın adı, padişahın tuğrası, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler yazılır.

📌 Kılıç, kalkan, balta gibi savaş aletleri üzerinde Fetih suresinin ilk ayeti, bazı hükümdar ve kumandanların giydiği zırhlar üzerinde ise bütün sûre yazılıdır. Yavuz Sultan Selim'e ait kılıç buna örnek olarak gösterilebilir.

(x) Akıncı dizisinde ayetlerle süslenen kılıç için tıklayın

Peki, Fetih suresinin fazileti nedir? 👇

➡ Fetih Suresinin değeri ve özelliği hakkında Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sure gönderildi"; Peygamberimiz bunu söyledikten sonra Fetih suresini okumuşlardır."

(x) (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

➡ Abdullah bin Muğaffel (ra) dedi ki: "Resulullah (sav)'i Mekke'nin fethi günü devesinin üzerinde sesini titretip makam yaparak Fetih suresini okurken gördüm."

(x) (Buhârî, Megazi, 48, Tefsir (Sure), 48; Fedâilül-Kuran, 24, Tevhid, 50; Müslim, Müsâfir'ın, 238; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/55,56)

➡ Resulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'ın birinci gecesi iki rekat namaz kılar, her rekatında Fetih suresini okursa, Allah'u Teala onu bütün sene korur."

(x) (Bursevi, Rûhul-Beyân, 9/61)

➡ Peygamber Efendimizin hikmetini övdüğü bu sure, Allah rızası için okunduğunda hayırlı kapıların açılacağına inanılır. Bundan dolayı namazda veya namazın dışında okunması tavsiye edilir.

➡ Gazaya giden Müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sureyi çokça okudukları bilinir.

(x) Fetih suresi nasıl okunur👇

  • 5
  • 14
Fetih suresinin Arapça okunuşu
Fetih suresinin Arapça okunuşu

1. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

2. Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ.

3. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ.

4. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu'minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu alîmen hakîmâ.

5. Li yudhilel mu'minîne vel mu'minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ.

6. Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev'i aleyhim dâiratus sev'i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ.

7. Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

8. İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ.

9. Li tu'minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(asîlen).

(x) Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Fetih suresini dinlemek ve okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN