Arama

İmam Gazali'nin Kitabu't Tevbe kitabından alıntılar

En kapsayıcı anlamıyla tevbe etmek; bir günahtan vazgeçmek ve bir daha işlememek üzere Allah Teala'nın merhametinin kuşatıcılığına sığınmaktır. Rabbimiz tevbe edenleri seven ve çokça affedendir. İslam tarihinin en önemli müelliflerinden İmam Gazali, kulun kendisini affettirmesi olan teve kavramına kayıtsız kalmamış ve "Kitabu't Tevbe" adında bir kitap yazmıştır. Sizler için İmam Gazali'nin eseri "Kitabu't Tevbe"den önemli alıntılar derledik.

💠

Sehl ibn Abdullah demiştir ki:

"Tövbe kınanan davranışları övülen davranışlarla değiştirmektir."

Bu da ancak yalnızlık, suskunluk ve helal yemekle tamamlanır.

İmam Gazali

💠

"Allah, Kuran' dan ibret almayan kimseleri kalpten yoksun kılmıştır."

İmam Gazali

💠

"İlmin yaratılması da ilim iradeyi doğurduğu için değil iradenin kesinliğine şart olduğu içindir ama iradeyi de ancak canlı ve bilen bir cisim kabul eder."

İmam Gazali

💠

"Belayı, sadece Eyüp Aleyhisselam'ın bedenine inen bela sanma. Zira Nuh Alehisselam'ın belası da büyük bir beladır."

İmam Gazali

💠

"Evliyalar, eziyetlerden ve belanın çeşitlerinden çok az kurtulurlar."

İmam Gazali

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN