Arama

Akdeniz'in stratejik adası Rodos'un fethi

Rodos, sahip olduğu jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca önemli bir ada oldu. Çok eski çağlardan beri yerleşimin olduğu, asırlar boyunca pek çok milletin hâkimiyeti altına giren Rodos, Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedildi. Kanuni, yıkılan surları tamir ettirdi ve buraya güçlü bir askeri birlikler yerleştirdi. Akdeniz'de önemli bir konumda yer alan Rodos, gemi bakım ve yapım tezgahlarıyla Osmanlı deniz donanmasına tarih boyunca hizmet verdi. Peki Rodos ne zaman fethedildi?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 14
RODOS NE ZAMAN FETHEDİLDİ?
RODOS NE ZAMAN FETHEDİLDİ?

Yavuz Sultan Selim'in Suriye, Filistin ve Mısır'ı ele geçirmesinden sonra Rodos, İstanbul ile imparatorluğun yeni bölgeleri arasındaki en önemli deniz yolu oldu.

Kanuni Sultan Süleyman stratejik gerekçelerle 16 Haziran 1522 Rodos'u hedef alan sefere çıktı. Zorlu ve kanlı çarpışmalar neticesinde Rodos'u fethetti.

Osmanlı Kıbrıs'ı nasıl fethetti?

  • 2
  • 14
KANUNİ SURLARI TAMİR ETTİRDİ; ASKERİ BİRLİKLER YERLEŞTİRDİ
KANUNİ SURLARI TAMİR ETTİRDİ; ASKERİ BİRLİKLER YERLEŞTİRDİ

◾ Kanuni Sultan Süleyman yıkılan surları tamir ettirdi ve buraya güçlü bir askeri birlik yerleştirdi. 1524'te 1343 muhafız, topçu bulunuyordu. Ayrıca şehri yeniden canlandırmak için yüksek kesimine tabhâneli cami tipinde bir ibadethane, medrese, imaret ve hamam inşa ettirdi.

◾ Bu amaçla Herke (Halki), Sömbeki (Simi), İlyaki (Tilos), İncirli (Nisiros), Kalimnos (Kelemez) ve Leryoz (Leros) gibi küçük adaların yanında iki büyük adanın (Rodos ve İstanköy) vergi gelirleri de Sultan Süleyman Han İmareti Vakfı'na tahsis edildi. Bu adalar vakıf dolayısıyla bazı imtiyazlarla donatıldı, gelişmelerini temin ve refahı arttırmak için vergi muafiyetleri tanındı.

  • 3
  • 14
İZMİR’İN TİCARET ÜSSÜ OLMASINDAN RODOS DA ETKİLENDİ
İZMİR’İN TİCARET ÜSSÜ OLMASINDAN RODOS DA ETKİLENDİ

◾ Günümüze kadar ulaşan Osmanlı tahrir defterlerindeki bilgiler bu iddiaların kısmen doğru olduğuna işaret eder. Buna göre, Osmanlı idaresi altında özellikle Rodos şehrinin statüsünde değişme olmuş, küçük fakat zengin bir devletin başşehri ve uluslararası ticaretin ana üssü olmaktan çıkarak sıradan bir Osmanlı sancak merkezi haline dönüşmüştür.

◾ İzmir'in Doğu Akdeniz'de büyük bir ticaret başkenti olmasının ardından 17. yüzyıldan itibaren Rodos'un ticarî faaliyeti de azalmıştır.

Rodos'ta kültür soykırımı

  • 4
  • 14
OSMANLI DONANMASININ ÖNEMLİ BİR DURAĞIYDI
OSMANLI DONANMASININ ÖNEMLİ BİR DURAĞIYDI

Osmanlı tahrir defterleri, Rodos İskele Gümrüğü'nün dış ticarete açık olarak önemli bir gelir kaynağı teşkil ettiğini gösterir.

◾ Fetihten sonra Rodos şehrinin surlarla çevrili bölgesindeki Hristiyan nüfusun büyük bölümü güvenlik sebebiyle varoşlara ya da büyük köylerin civarına yerleştirildi.

  • 5
  • 14
RODOS’UN NÜFUSU HER GEÇEN GÜN ARTTI
RODOS’UN NÜFUSU HER GEÇEN GÜN ARTTI

1524 tarihli Tahrir Defteri bunların sayısını 591 hâne, 3 bin civarında nüfus olarak verir. 1592 yılında Müslüman nüfus 5600 civarına yükseldi. Daha sonra bu nüfusa Almanya'dan, Aragon ve Gerona'dan (İspanya), Sicilya'dan, Calabria ve Apulia'dan (İtalya) getirilen Yahudi mülteciler katıldı.

Yahudi mültecilerin sayısı 1524'te 720, 1592'de 1420 kişidir. Büyük gruplar halinde gelen Yahudi mülteciler kendi istekleriyle Osmanlı garnizonuna katıldılar. Güvenlik sebebiyle yeni gelen Yahudi göçmenler de sur içine yerleşti. Şehrin Rum nüfusu 1524 yılında 630 kişiden 1592'de 2000 kişiye, 1711'de 3100 kişiye ulaştı.

Osmanlı'nın Balkanlar'da otoritesini arttıran savaş: Varna muharebesi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN