Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Ahi Çelebi kimdir? Osmanlı hekiminin böbrek taşına karşı tavsiyeleri

Ahi Çelebi kimdir? Osmanlı hekiminin böbrek taşına karşı tavsiyeleri

Ahi Çelebi, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde yaşayan meşhur bir Osmanlı hekimiydi. İki kez hekimbaşı görevinde bulunan Çelebi, dönemin en saygın isimleri arasında yer alırdı. Tıp alanında oldukça önemli eserlere imza attı. Özellikle böbrek ve mesane taşına karşı yazdığı eser ile hastalığın nedenlerini açıklayarak çeşitli tedavi yöntemleri önerdi. Gelin, Hekimbaşı Ahi Çelebi'ni hayatına daha yakından bakalım.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
 • 1
 • 12
AHİ ÇELEBİ KİMDİR?
AHİ ÇELEBİ KİMDİR?

📌On beşinci yüzyılda yaşan Ahi Çelebi, döneminin önemli hekimlerinden biriydi. Adı kaynaklarda adı Ahmed ve Mahmud olarak geçse de daha çok Ahî Çelebi ismiyle nam saldı.

📌 Ahi Çelebi'nin babası, kendisi gibi hekimdi. Kastamonu'daki Candaroğlu Beyliğine hizmet ederken Fatih Sultan Mehmet'in burayı Osmanlı topraklarına katmasıyla babası İstanbul'a geldi. Mahmutpaşa'da açtığı bir muayenehanede mesleğini devam ettirdi.

(x) 9 Osmanlı padişahı ve hürmet ettikleri alimler

 • 2
 • 12
FATİH’İN BAŞHEKİMLİĞİNİ YAPTI
FATİH’İN BAŞHEKİMLİĞİNİ YAPTI

📌 Ahi Çelebi, tıbba dair ilk bilgilerini babasından öğrendi. Onun vefatından sonra ise devrin büyük hekimleri olan Kutbüddin ile Altuncuzâde'den ders aldı. Kısa zamanda kendini geliştiren Ahi Çelebi, mesleğini ilerletti.

📌 Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı yendiği Otlukbeli Savaşı'nda ordu hekimi olarak görev yaptı. Ardından ilk önce Fâtih Dârüşşifâsı'na hekim, sonra da başhekim oldu.

(x)Bilimin bütün alanlarında eserler veren Müslüman alim Kutbüddin

📌 II. Bayezid döneminde sultanın teveccühünü kazanarak saray görevlileri arasında alındı ve mutfak eminliğine (emin-i kilar) getirildi. Ardından da hekimbaşı oldu.

📌 Ahi Çelebi, Sultan II. Bayezid'ın vefatına kadar dört buçuk yıl hekimbaşılığı görevine devam etti.

📌 Sultanın vefatından sonra ise gelenek gereği görevinden azledildi. Fakat 1515'de Yavuz Sultan Selim tarafından tekrar hekimbaşılığı görevi kendisine tevdi edildi. Yavuz'un Mısır Seferi'ne de katıldı.

📌 Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra ikinci kez görevinden azledildi. Vefatına kadar da dönemin en saygın isimleri arasında yer aldı.

 • 4
 • 12
SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNE HARCADI
SERVETİNİ HAYIR İŞLERİNE HARCADI

📌 Hac görevini doksan yaşını aşmışken 1524 yılında yerine getirdi. Kutsal topraklardan dönerken Kahire'de hastalanarak burada vefat etti. İmam Şâfiî'nin kabrinin civarına defnedildi.

📌Ahi Çelebi, hem babasının mirası hem de kendi geliri sayesinde büyük bir servetin sahibiydi. Çorlu, Edirne, Hayrabolu ve Şile'de kırktan fazla köy ile İstanbul'da bir hamam ve çok sayıda dükkânı vardı.

📌 Bu büyük serveti, Edirne'de yaptırdığı medrese ve mektep ile İstanbul'da Yemiş İskelesi'nde yaptırdığı Kanlı Fırın Mescidi diye de tanınan Ahi Çelebi Camii'ne vakfetti. Vakıflarının gelir fazlasını da Medine fakirlerine gönderilmesini vasiyet etti.

(x)Mekke Su Yolu'nda iki kadın sultan

 • 5
 • 12
AHİ ÇELEBİ CAMİİ’NİN EVLİYA ÇELEBİ İLE KESİŞEN HİKAYESİ
AHİ ÇELEBİ CAMİİ’NİN EVLİYA ÇELEBİ İLE KESİŞEN HİKAYESİ

📌 Ahi Çelebi'nin yaptırdığı cami, Evliya Çelebi'nin seyyah olmasında büyük pay sahibiydi. Onun seyahatlerine başlamasına dair anlattığı hikâyede, etkili mekanlardan biriydi.

📌 Evliya Çelebi, evlerinin yakınında bulunan Ahi Çelebi Camii'ne zaman zaman giderdi. Bir gece evinde iken rüyasında kendini Ahi Çelebi Camii'nde gördü. Rüyasını şöyle anlatır: "İstanbul'da evimde bir gece uykuya dalmıştım.

Birden kendimi Yemiş İskelesi yakınında bulunan Ahi Çelebi Camii'nin içinde gördüm. Caminin içi nur yüzlü bir cemaatle dolup taşmıştı. Bunların kim olduklarını anlayamadığımdan yanımda bulunan zata dayanamayarak sordum. "A sultanım mübarek isminizi buyurur musunuz?'. O zat okçuların piri Ebu Vakkas oğlu Sa'd olduğunu söyledi. Derhal elini öptüm.

Yine "Sizin yanınızdaki zatlar kimdir?" diye sual ettiğimde "Onlar sahabe-i kiram ve ensar hazretleridir' dedi. Bu zatlar sıra ile Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali idi. Bunları doya doya seyredip taze can buldum.

(x)20 maddede seyyah-ı alem Evliya Çelebi kimdir?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN