Arama

Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü

Bir işe başlamak için bizi onu yapmaya iten bir güç olmalıdır. Bu güç, motivasyon (güdülenme) olarak adlandırılır. Motivasyon, kimi zaman bir ihtiyaç gibi hissettiğimiz içsel nedenlerle kimi zamansa dışarıdan alacağımız bir ödül beklentisiyle bizi eyleme geçmeye iter. Motivasyon hedeflerimizle de ilişkilidir. Hedeflerimizi doğru parametreleri göz önünde bulundurarak oluşturduğumuzda genellikle motive olamama gibi bir sorunla karşılaşmayız.

Çocuğun motivasyonunda ve hedef belirlemesinde ailenin rolü

◾ Motivasyon, insanı harekete geçiren güçtür. İnsan günlük hayatında yapacağı tüm eylemler için motive olmaya ihtiyaç duyar. Motivasyon diğer adıyla güdülenme, belirli şeylere duyulan ihtiyaç ile başlar.

◾ Bir ihtiyaç meydana geldiğinde onu karşılama isteği de belirir. Kişi, bu şekilde uyarılarak ihtiyacına yönelik farklı davranışlarda bulunur. Motivasyon, bireyin yaptığı işi düzenli, verimli ve istekli yapmasını sağlar.

Dışarıya Gösterdiğimiz Yüz: Sosyal Maske

◾ Motivasyon, dışsal ve içsel motivasyon olarak ikiye ayrılır.

İçsel motivasyon nedir?

◾ Bireyin, kendi isteği ile harekete geçerek çalışmasıdır. Bilgiyi kendi isteği ile öğrenen kişiler, daha iyi öğrenir ve başarmak için daha büyük çaba gösterir.

İçsel motivasyon nasıl oluşur?

◾ Çocukların bir işi bitirdiklerinde, başarıya ulaştıklarında yaşadıkları yeterlilik duygusu, onları daha zor ve ileri seviyedeki işleri denemek için motive eder.

◾ Çocuğun gelişim yönünde attığı her adım, onun yetkinliğini ve öz güvenini de arttırır. Bu noktada ebeveynlerin cesaretlendirici olmaları gerekir.

◾ Çocuklar için süreç odaklı bir gelişim ve öğrenme sağlamayı amaçlamak oldukça önemlidir. Aileler çocuğu bir sonraki basamağa geçmesi yönünde destekleyerek içsel motivasyonlarına katkı sağlayabilir.

Telefonsuz Kalma Korkusu: Nomofobi

Başarmışlık hissi, çocuklar için çok önemlidir ve onların içsel motivasyonunu destekler. Yetkin hissetmek; içsel motivasyonu destekleyen bir ödül gibi görülebilir.

Dışsal motivasyon nedir?

◾ Bir işin ya da görevin yapılması sonucunda elde edilecek ödüller aracılığıyla oluşturulan motivasyondur. Kişinin bir işi yapmak için dışarıdan bir uyarana ihtiyaç duyduğu durumlarda ortaya çıkar.

◾ Çocuğun gelişim sürecinin önemli adımlarından biri de hedef belirlemedir. Çocuklar ebeveynlerinden ayrı bir kişi olduklarını algıladıkları andan itibaren kendilerine çeşitli hedefler koyarlar.

◾ Yaşamın ilk yıllarında bu hedefler, net olarak belirli olmasa da çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Çocuğun hedef belirleme becerisi kazanmasında ebeveynlerin tutumu büyük önem taşır.

Yaşamda Dengeli Olmanın Önemi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN