Arama

Yapay Zeka'nın yapamadığı

İnsansız bir insanlık tarihi yazmak isteyen zihniyetin modern bir yansıması olan "yapay zeka"nın kökenleri esasında Sanayi Devrimi'ne kadar uzanıyor. II. Dünya Savaşı'nın ardından çift kutuplu dünyadaki teknoloji savaşlarının bir sonucu olarak gelişen bu konformist yapı, zamanla gelişerek günümüzdeki şeklini alır. Özellikle öğrencilerin sıklıkla kullandıkları "yapay zeka" uygulamalarının arkasında aslında ne var sorusunun izini takip ettik.

🔹 Son beş yılı baz aldığımızda medya, dijital medya üzerinde en çok konuşulan ve hakkında görüş belirtilen büyülü bir dünya var. Bu suni gerçeklik: Yapay zeka...

🔹 Kulak dolgunluğumuz ölçütünde bilgi sahibi olduğumuz bu mesele esasında bize ne olduğundan ziyade ne olmadığını izah eden bir özelliğe sahip.

HER GÜN GÜNCELLENEN VARLIK

🔹 Asırlar boyunca maddi ve manevi bir yokluk içinde boğulan ve Haçlı Seferleri ile Müslümanların zenginliklerini gasbeden Avrupa zamanla farklı bir hüviyete büründü.

🔹 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insan üzerinden gerçekleşen sömürü ile tarih yazmaya çalışan Batı dünyası 19. yüzyıl ile hedefini değiştirdi.

🔹 Tarih boyunca kendisinden olmayanı "öteki", "barbar" gibi sıfatlarla niteleyen Batı dünyası bu şekilde kendisine mâl ettiği bilgi, birikim ve maddi kazanımları kendi hakkıymış gibi dünyaya sundu.

🔹 Batılılar, yıkımları ile tarihi değiştiren iki dünya savaşının ardından totaliter rejimlerin sona ermesiyle "insansız bir insanlık tarihi" yazmaya niyetlendiler.

Totaliter rejimler ne demek?

Yetkilerin tamamının merkezde toplandığı yönetim biçimidir. Ayrıca totaliter egemenlik olarak da bilinir.

MODERN HAYATIN İNSANA YÜKÜ

🔹 İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1950'li yıllardan itibaren dünya üzerinde "robotlar" adı altında yapılan film, reklam, dizi gibi araçlarla bu yeni düzenin temeli atıldı.

🔹 Ayrıca, bu zihin savaşlarında insanoğlunun durumsal farkındalığının ciddi ölçüde zarar görmesi sonucunda bilhassa psikiyatri hastalarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başlandı.

Durumsal farkındalık nedir?

İnsanın etrafında olup bitenin farkında olması ve buna göre davranmasını ifade eden kavram.

DÜŞÜNME İTAAT ET

🔹 Bir düşünmeme, tembelleşme aracı olarak kabul edebileceğimiz "yapay zeka"nın ilk elden hedeflerini bilhassa çocuklar ve orta yaş grubundaki bireyler oluşturdu.

🔹 "Yapay zeka" kullanan ve bunu bir bağımlılık haline getiren bireyler zamanla kendileri için düşünemez ve üretemez hale geldiler. Bu durum nakıslaşma ve yetememe problemlerini doğurdu.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN