Arama

Modern hayatın insana yükü

Bir hız çemberi içinde yaşadığımız günlerde en çok reklam panoları yön veriyor hayatımıza. İnsanlar tüm teknolojik araçlar vesilesiyle ne denli önemli, kıymetli, değerli olduklarını duyuyor ve bu minvalde hayat sürüyorlar. Ayrıca bu mutlu, tozpembe düzen bir Asyalı işçi için geçerli de değil. Tüm değer nizamının Batı temelli kurulduğu bu dünya düzeni, elbette çökmeye mahkum.

◾ Zaman hızla akan bir ırmak ve insan unutmak manasına gelen "nisyan" kökünden gelen bir varlık. Asırlar boyunca Batı'nın kurduğu dünya düzeni ve medeniyet tasavvuru hep sömürü, kan ve acı üzerine oldu.

◾ İnsanın güya merkezde olduğu bu hayat mefkureleri, daima Batılıların diğer kavimlerden yukarıda olduğu bir toplumsal sınıflandırma planına sahipti.

◾ Tarih boyunca pek çok acı, katliam ve soykırıma maruz kalan dünya, şeffaflık ve adalet maskesi altında "özgürlükler çağı" olarak adlandırılan yirmi birinci yüzyıla hazırlanmıştı.

◾ Tüm insanlık medya, basın ve ekranlardan kendisine günün her saatinde dikte edilen bu şeffaf, harika düzeni yıllarca kurtuluşa dair bir umut olarak bekleyip durdu.

Hız ve haz çağında insan

Büyük beklenti

Milenyum çağı büyük beklentiler ve onların arkasındaki boşluklar ile insan hayatına dahil oldu. İnsana ruhu karşılığında büyük vaatler verildi.

◾ Reklam panolarının kapladığı acılar, insanlığa bir lütuf, kurtuluş olarak sunuldu. Bu arada en çok da insanın içinde bulunan hırsa vurgu yapıldı.

Her gün güncellenen varlık: Modern İnsan

◾ Hakim modern söyleme göre artık toplumsal sınıflar ortadan kalkmış, ülke sınırları başta olmak üzere her sınır zayıflamış ve insanlık daha ulaşılabilir bir noktaya ulaşmıştı.

◾ Lakin hakikat hiç de bizlere anlatıldığı gibi değildi. Sadece bazı gerçekler yer değiştirmişti. Sınıfsal olan tüm meseleler her zaman olduğu gibi para üzerinden kurgulanmıştı.

Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?

◾ Sadece bu sefer düzen ince ince hesaplanmış ve başka alanların da desteğiyle daha ustaca kurgulanmıştı. Artık karanlık çağlar geride kalmıştı.

◾ Tüm sömürü düzeni insanlığın gözleri önünde, onlara vaat edilen şeffaflık içerisinde yapılıyordu. Burada öne çıkan araç ise teknoloji oldu.

Kitle imha sanatı

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN